Raziskovalne novice

Umetna inteligenca za zgodnje odkrivanje kognitivnih in motoričnih sprememb pri predčasno rojenih otrocih

Datum objave: 28.12.2020

Kategorija: ERC in MSCA, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Rdeča nit projekta PARENT je zgodnje zaznavanje kognitivnih in motoričnih motenj pri predčasno rojenih otrocih in mladostnikih. Prezgodnje rojstvo namreč občutno poveča tveganje za nepravilnosti pri nevrološkem razvoju v otroštvu in mladosti, kar lahko posledično pusti trajne posledice. Takšen izid ne obremenjuje zgolj samega otroka in njegovih staršev, ampak pomeni tudi pomembno obremenitev za družbo. Zgodnja zaznava možganskih poškodb ali dismaturacije ter zgodnje odkrivanje kognitivnih in motoričnih okvar so pomembni za izboljšanje počutja otrok in njihovih družin, saj omogočajo spremljanje razvoja otroka in medicinsko oceno motnje. Na podlagi tega lahko zdravniki v kar se da zgodnji fazi nastanka motenj pričnejo s potrebno terapijo za odpravo le-te oz. za zmanjšanje njenih posledic.

V okviru razpisa Marie Skłodowska-Curie Inovativne mreže usposabljanja (MSCA-ITN), ki poteka v sklopu Obzorja 2020, je Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, v konzorciju s še desetimi drugimi raziskovalnimi institucijami, bolnišnicami in podjetji, pridobila štiriletni projekt PARENT. V okviru projekta bo konzorcij zaposlil 15 doktorskih študentov različnih področij, ki bodo skupaj raziskovali, iskali nove biomarkerje in na njihovi osnovi razvijali računalniški sistem za zgodnje odkrivanje kognitivnih in motoričnih sprememb pri predčasno rojenih otrocih.

Laboratorij za umetno inteligenco pod vodstvom doc. dr. Aleksandra Sadikova, ki deluje v okviru Fakultete za računalništvo in informatiko, bo tako zaposlil enega doktorskega študenta, ki bo razvijal nove pristope in algoritme umetne inteligence za gradnjo diagnostičnih modelov iz različnih slikovnih podatkov in podatkov, ki jih bodo pridobili z uporabo sistemov za sledenje očesnih gibov. Pri slednjem bo tesno sodeloval z doktorskim študentom, ki ga bo v okviru istega projekta zaposlilo mlado slovensko inovativno podjetje NEUS Diagnostics d.o.o. pod vodstvom dr. Vide Groznik, ki že sedaj razvija sisteme za zgodnje odkrivanje demenc. Tekom projekta bodo doktorski študenti nekaj mesecev gostovali tudi na drugih partnerskih institucijah, kjer bodo lahko svoje raziskovalno delo nadgrajevali v sodelovanju s tujini raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami.

Projekt PARENT bo vzpostavil multidisciplinarni pristop k razvoju diagnostičnih in napovednih platform, osredotočenih na motorične in kognitivne motnje novorojenčkov; v okviru projekta se bodo iskali in spremljali (novi) biomarkerji v krvi, na podlagi nevrooslikav, motorike, spremljanja pogleda itd. PARENT bo kritično prispeval k odprti programski infrastrukturi za diagnostiko nevrorazvojnih bolezni s povezovanjem različnih informacij pridobljenih iz kliničnih podatkov, biomarkerjev, zbiranjem in obdelavo nevroslikovnih materialov, zlivanjem podatkov, strojnim učenjem ter novimi napovednimi algoritmi.

Konzorcij projekta PARENT sestavljajo partnerji iz štirih držav EU: Italije (Politehnična univerza v Torinu, Otroška bolnišnica Bambino Gesu, podjetji 7hc ter GPI SPA), Slovenije (Univerza v Ljubljani in podjetje NEUS Diagnostics d.o.o.), Španije (Univerza v Cádizu in Fundacija za upravljanje biomedicinskih raziskav iz Cádiza), Belgije (Katoliška univerza v Luevnu in podjetje Icometrix nv) in Švice (podjetje TOELT GmbH). Poleg tega bo v projektu sodelovalo še šest drugih organizacij (iz Grčije, ZDA, Italije, Švice, Kanade in Španije), ki bodo doktorskim študentom nudile različne izobraževalne treninge in gostovanja v njihovi organizaciji. 

nazaj na seznam