Raziskovalne novice

Uspešna prijava postdoktorskega projekta dr. Floriane Coppola UNCERTIR na razpisu Marie Skłodowska Curie

Datum objave: 22.04.2021

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Interdisciplinarne raziskave

Dr. Floriana Coppola bo na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo izvajala postdoktorski projekt UNCERTIR pod mentorstvom prof. dr. Matija Strlič. 

Tema projekta UNCERTIR bo negotovost meritev z neporušnimi metodami infrardeče spektroskopije, ki se uporablja za analizo materialov zbirk kulturne dediščine, na osnovi česar se modelira učinek metod preventivnega konzerviranja. Te metode so povezane z neznano negotovostjo, zato se bo dr. Coppola tekom projekta UNCERTIR osredotočila na analizo vzrokov negotovosti. V projektu sodeluje tudi dr. Jasna Malešič iz Narodne in univerzitetne knjižnice in dr. Manfred Anders iz podjetja ZFB GmbH (Leipzig, Nemčija).

Unc

Raziskovalec

Unc_florDr. Floriana Coppola prihaja iz Univerze v Bologni, kjer je študirala kemijo. Tekom doktorskega študija je s porušnimi in neporušnimi analiznimi tehnikami raziskovala razgradnjo zgodovinskih in sodobnih papirjev. Razvila je bazo podatkov NIR spektroskopije papirjev in jih uporabila za modeliranje scenarijev ohranjanja. S projektom UNCERTIR bo raziskala negotovosti njenega modela.

 

Mentor

Unc_MSProf. dr. Matija Strlič je vodja Heritage Science Lab Ljubljana na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Glavno področje njegovega delovanja je dediščinska znanost, trenutno zelo aktivno sodeluje pri vzpostavitvi Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost (projekta E-RIHS in IPERION) in pri vzpostavitvi slovenskega vozlišča E-RIHS.si.

 

 

 

 

nazaj na seznam