Raziskovalne novice

Zmagovalna inovacija Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je tanko upogljivo zrcalo

Strokovno komisijo je letos najbolj prepričalo piezoelektrično deformabilno zrcalo.

Datum objave: 18.03.2016

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2016. Nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom 'Piezoelektrično deformabilno zrcalo', sledila pa sta mu projekta 'Zaviralci butirilholinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni' in 'SupraLac'. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in denarno nagrado iz Rektorjevega sklada v skupni vrednosti 6000 evrov.  

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo, ki ga Univerza v Ljubljani organizira v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem Univerze v Ljubljani, je potekal že šesto leto zapored.  »Uspešnost univerze se meri predvsem v tem, koliko novega znanja je zmožna ustvariti. Ko to znanje ustvarijo mladi, ima to posebno vrednost,« je ob tej priložnosti povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in dodal: »To  dokazuje, da univerza razvija ustvarjalni potencial svojih študentov in diplomantov v pravi smeri in da mentorji opravljajo svoje delo. Je najboljši obet za razvoj družbe in najboljša potrditev, da univerza kakovostno izpolnjuje svoje temeljno poslanstvo. 

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva Univerza v Ljubljani soustvarja na vseh področjih. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. »To strateško usmeritev podpiramo z mnogimi instrumenti. Dva od teh sta Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki ga je Univerza v Ljubljani ustanovila z namenom, da pomaga pri prenosu idej v podjetniško prakso doma in v svet. Drugi instrument je prestižna Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, za katero se lahko potegujejo ideje, nastale v okviru te univerze,« je poudarila prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Mihalič

Da je sodelovanje na natečaju res odlična vstopnica v poslovni svet mladih inovatorjev, je potrdila tudi članica lanskoletne zmagovalne inovacije z naslovom Tiskarska barva za ireverzibilne temperaturne indikatorje z nizko temperaturo aktivacije: »Za sodelovanje smo se odločili iz radovednosti in želje po primerjavi naše ideje z drugimi. S prvim mestom na natečaju so nam Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju svetovali o intelektualni lastnini, uspešnem poslovnem modelu in nas spodbudili k čimprejšnji komercializaciji izdelka na trgu. Res so nam zelo pomagali,« je svojo izkušnjo delila prof. dr. Marta Klanjšek Gunde.  

Strokovna komisija je letos izmed 22 ekip, ki je štela 76 tekmovalcev, izbrala osem finalistov, izmed njih pa tri zmagovalne. »Med tekmovalci je kar 30 odstotkov raziskovalcev in profesorjev, kar je zelo spodbudno, saj predstavljajo vez med gospodarstvom in univerzo. Od leta 2010, ko smo prvič organizirali natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, se je zvrstilo 461 tekmovalcev in 162 idej. Nekatere poniknejo, druge se prek izkušenj preusmerijo v nove ideje, 20 odstotkov pa se jih prestrukturira v start-up podjetja,« je pojasnila direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Univerze v Ljubljani dr. Lidija Honzak

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je kot ključno priložnost, da se študentom in mladim raziskovalcem omogoči prostor in infrastrukturo v sodelovanju z gospodarstvom za razvoj njihove ideje, izpostavil tudi Primož Zupan, idea manager v Halcom studiu, vodilnem podjetju na področju elektronskega bančništva in elektronskih bančnih sistemov. »Gre za preizkus vztrajnosti in gorečnosti vere v idejo, ki jo vsak izmed nas razvija. Ni pomembno, če dosežeš prvotni trg ali prejmeš nagrado za naj inovacijo. Tudi, če ti ne uspe, je ves ta proces tisti, ki nagrajuje, ki ustvarja edinstveno znanje, s katerim dvigujemo našo osebno in družbeno konkurenčno prednost.« 

Letošnji zmagovalci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani so se prvega mesta razveselili z besedami: »Zelo veliko nam pomeni. Gre za potrditev našega dela, vedenja, da naša inovacija nekaj pomeni.« 

Preberite si predstavitev finalistov in njihovih inovacij.

 

Nagrajenci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani so: 

1. mesto
Piezoelektrično deformabilno zrcalo
Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani 

2. mesto
Zaviralci butirilholinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

3. mesto
SupraLac
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani 

Strokovna komisija je zmagovalne inovacije izbrala na osnovi naslednjih kriterijev:

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost tima za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kvalitete življenja,
 • predstavitev skupine na intervjuju. 

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d. o. o.

nazaj na seznam