Raziskovalne novice

Prvič podeljena nagrada združenja CELSA za prispevek k razvoju družbe v roke izr. prof. dr. Roka Zupančiča z Univerze v Ljubljani

Izr. prof. dr. Rok Zupančič in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič z nagrado za prispevek k razvoju družbe

Foto: Foto studio NORA, d. o. o.

Datum objave: 26.09.2019

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 10 Zmanjšanje neenakosti, 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič je v imenu združenja evropskih univerz CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) prvič podelil nagrado omenjenega združenja za prispevek k razvoju družbe (Service to Society Award). Ponosno objavljamo, da je dr. Rok Zupančič, izredni profesor obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, prvi prejemnik nagrade CELSA, in sicer za pomemben družbeni, gospodarski in kulturni vpliv njegovega v skupnost usmerjenega raziskovalnega in terenskega dela ter prizadevanj za vključitev marginaliziranih skupin in splošne javnosti v svoje raziskave in dejavnosti ozaveščanja.

 

Nagrada je namenjena raziskovalcem, ki so s svojim delom presegli svoje poklicne zadolžitve ter pomembno in pozitivno vplivajo na družbo tudi zunaj akademskih krogov. Odbor združenja CELSA je za nagrado prejel štiri nominacije s treh univerz članic.

Večina raziskav dr. Zupančiča se osredotoča na jugovzhodno Evropo, kjer dejavno zbira podatke na terenu že od vsega začetka akademske kariere. Njegovo delo temelji na vprašanju, kako lahko mednarodna skupnost in drugi akterji najbolje pomagajo državam, ki so jih razdejale vojne, oz. kakšne procese izgradnje miru uvesti, da bi na teh območjih zavladal mir. Njegovi raziskovalni projekti so zelo raznoliki, od doktorske disertacije, v kateri je proučeval preprečevanje oboroženih konfliktov na Kosovu med letoma 1999 in 2008, do 2,5 milijona evrov vrednega projekta RePAST, financiranega v okviru programa H2020 (Obzorje 2020), ki še vedno poteka in pri katerem skupaj s kolegi proučuje, kako vojna preteklost Bosne in Hercegovine preprečuje dosego trajnega miru. Pri terenskem delu v Bosni in Hercegovini se večinoma ukvarja z vprašanji običajnih, pogosto prikrajšanih ljudi, ki imajo zelo omejen dostop do politične moči. Dajanje glasu navadnemu človeku – in ne elitam, nosilcem odločanja in drugim »pomembnim« posameznikom v političnem življenju, kar je precej pogost pristop v raziskovanju – je bil tudi glavni cilj njegovega raziskovalnega dela v okviru štipendije Marie S. Curie na Centru za študije jugovzhodne Evrope na Univerzi v Gradcu. Pri svojem raziskovalnem delu pogosto izbira teme, ki bi lahko imele emancipacijski potencial za običajne ljudi; tako se je npr. v svojem nedavno končanem projektu ukvarjal z območjem severnega Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, ki so dandanes zaradi nejasne prihodnosti razpeti med Beogradom in Prištino, kar vpliva na psihosocialni vidik njihovega življenja. Z intervjuji in fokusnimi skupinami na tem območju je po besedah vključenih posameznikov dosegel, da »se ne počutijo več tako osamljene v svojem razmišljanju«. Več podrobnosti o tej raziskavi, nedavno objavljeni v reviji Journal of Balkan and Near Eastern Studies, je na voljo na tej povezavi.

Drug pomemben razlog za prejem omenjene nagrade CELSA pa je dejstvo, da za razširjanje znanstvenih izsledkov pogosto izbira območja, ki so delno izključena iz svetovnih znanstvenih tokov zaradi različnih, pogosto političnih razlogov. Ker imajo raziskovalci na takih območjih manj možnosti za vključevanje v mednarodne projekte, je dr. Zupančič svoje delo nedavno, med drugim, predstavil tudi na Kosovu in na severnem delu Cipra. Njegovo znanstveno delo je bilo prepoznano tudi kot pomembno čtivo za posameznike na misijah in operacijah EU v jugovzhodni Evropi; na primer njegova monografija z naslovom Limits to the European Union’s Normative Power in a Post-Conflict Society (Springer, 2018, v soavtorstvu z Nino Pejič) ali znanstveni članek z naslovom The European Union Rule of Law Mission in Kosovo: An Effective Conflict Prevention and Peace-Building Mission, objavljen v reviji Journal of Balkan and Near Eastern Studies (v soavtorstvu z Nino Pejič, Blažem Griljem in Annemarie Peen Rodt). Obe publikaciji imata na spletu že izjemno veliko število prenosov.

nazaj na seznam