Raziskovalne novice

Visoko avstrijsko državno odlikovanje prof. dr. Verici Trstenjak

Foto: Katja Kolba

Datum objave: 04.06.2020

Kategorija: Raziskovalci v objektivu,

Zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen je prof. dr. Verico Trstenjak, zaposleno na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, odlikoval z Avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda za njene izjemne znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje njenega prispevka za poglobitev odnosov med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo.

V sporočilu za javnost Avstrijskega veleposlaništva Ljubljana so ob tej priložnosti med drugim zapisali:

»Avstrijska veleposlanica v Sloveniji, mag. Sigrid Berka, je danes, ob prisotnosti državnega sekretarja na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanika Toneta Kajzerja, prof. dr. Verici Trstenjak izročila Avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda. Slovesnosti v prostorih avstrijske rezidence v Ljubljani je zaradi omejitev povezanih s COVID-19 potekala zgolj v najožjem krogu.

V svojem nagovoru je veleposlanica poudarila, da smo tokrat priča prav posebni povezavi med našima državama na področju znanosti, saj je avstrijski predsednik odlikoval mednarodno priznano strokovnjakinjo za evropsko pravo, ki predava na pravnih fakultetah v Sloveniji in Avstriji in je kot takšna še posebej dragocen vezni člen med obema državama.

Prof. dr. Verica Trstenjak, rojena 9. decembra 1962, je mednarodno priznana strokovnjakinja za evropsko pravo in je bila od leta 2006 do leta 2012 generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije. Do sedaj je edina predstavnica Slovenije na tem položaju. Do leta 2018 je bila profesorica za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Trenutno je profesorica z evropsko pravo na magistrskem programu Univerze na Dunaju in na Pravni fakulteti Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Poleg tega poučuje tudi na poletnih visokošolskih tečajih v Salzburgu (Univerza v Salzburgu), Stroblu (Univerza na Dunaju) in Alpbachu (Univerza v Innsbrucku). Kot gostujoča profesorica že vrsto let predava na različnih avstrijskih institucijah. Predavala je tudi na Diplomatski Akademiji na Dunaju in je oz. je bila članica številnih znanstvenih sosvetov, npr. Univerze na Dunaju ter mednarodnega Foruma Alpbach. Od leta 2013 je članica uprave Instituta za Podonavje in Srednjo Evropo ter od leta 2017 upravnega in izvršilnega odbora Agencije EU za temeljne pravice.

Prof. dr. Verica Trstenjak je bila ves čas svojega študija povezana z Avstrijo. Na Univerzi na Dunaju je pripravljala doktorat, pozneje je kot državna sekretarka za znanost pripravljala pot za nov bilateralni sporazum na področju znanosti med Avstrijo in Slovenijo. Veliko je prispevala k boljšemu sodelovanju in tudi poznavanju pravnih sistemov obeh držav ter njuno prepoznavnost v EU.

Na podlagi njenega izjemnega strokovnega znanja, strokovnih prispevkov in razprav ter mednarodnih izkušenj je prof. dr. Verica Trstenjak cenjena in spoštovana tako v Avstriji kot Sloveniji. Skozi svoje delo si odločno prizadeva za medsebojno znanstveno povezanost in sodelovanje.

Avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani ob tej priložnosti prof. dr. Verici Trstenjak čestita za visoko avstrijsko odlikovanje.«

Prof. dr. Verica Trstenjak je kot generalna pravobranilka pomembno soustvarjala evropsko pravo zlasti na področjih varstva potrošnikov, intelektualne lastnine, javnih naročil, državnih pomoči, azila, temeljih pravic ter temeljnih svoboščin v EU in na drugih področjih. Evropsko pravo predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru, na LLM programu pa tudi na Univerzi na Dunaju, na Evropski pravni fakulteti v Sloveniji ter na Sigmund Freud univerzi na Dunaju ter redno na več poletnih šolah, npr. v Salzburgu, Alpbachu (Univerza Insbruck) in Stroblu (Univerza Dunaj). Je zunanja znanstvena članica na Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Od leta 2017 je članica management board-a in od oktobra 2017 tudi executive board-a na EU Agenciji za temeljne pravice na Dunaju. Marca 2019 je bila sprejeta tudi v Evropsko akademijo znanosti in umetnosti.

Pred odhodom v Luxemburg je bila med drugim zaposlena na Univerzi v Mariboru in več let v državni upravi kot svetovalka in državna sekretarka za znanost. V letu 2000 je bila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije. Pri mednarodni organizaciji Energy Community je od leta 2016 članica posebnega organa, ki ima podobno vlogo kot arbitraža v sporih na področju energetike (elektrika, plin ipd) med to mednarodno organizacijo in državami.  Državni zbor Republike Slovenije jo je maja 2019 potrdil za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, maja 2020, pa jo je Vlada Republike Slovenije za štiri leta imenovala za nadomestno članico Beneške komisije (Svet Evrope).

Objavila je več knjig in več kot 250 člankov, večino v tujini (tudi v revijah s SSCI- social science citation indeks). Je članica uredniških odborov pri pomembnih mednarodnih pravniških revijah (European Law Review (SSCI faktor), European Journal of Consumer Law, EJCCL, Ecolex idr.). Je tudi članica International Academy of Comparative Law (IACL), članica Academia Europaea, članica international advisory board pri Humboldt Stiftung kot tudi ustanovna članica ter članica sveta European Law Institute (ELI).

Predava na mednarodnih konferencah (npr. leta 2015 je bila keynote speaker na International Conference on Consumer Law, general reporter na mednarodni konferenci International Academy of Comparative Law). Gostujoča profesorica je bila na številnih univerzah v EU ( npr. Hamburg, Ferrara, Zürich, Haag, Amsterdam, Dunaj, Malta) in po svetu (npr. Montreal (Kanada), Sydney, Los Angeles, San Francisco, New York, Kyoto, Seoul, Kazaghstan).

Za medije velikokrat komentira pravne probleme EU, tako v tujini (npr. diepresse.at, standart.at, orf.at) kot tudi v Sloveniji ter v javnosti opozarja na pomen pravne države in spoštovanja prava.

Težišča njenega raziskovalnega dela so evropsko pravo (evropsko ustavno in procesno pravo), evropsko civilno pravo, predvsem evropsko varstvo potrošnikov ter gospodarsko pravo, avtorske pravice EU, javna naročila, temeljne pravice v EU, državljanstvo EU, NGO in civilno pravo. Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani je nosilka predmetov Pravna ureditev EU, Mednarodnopravni vidiki varstva človekovih pravic, Ustavnopravna kriza Evropske unije, Institucije EU, Pravo in uprava EU, Človekove pravice in javna uprava.

nazaj na seznam