Raziskovalne novice

Štipendiji Marie Skłodowska-Curie dr. Lei Rems in dr. Shauryi Sachdevu za raziskave na področju razvoja terapij, ki temeljijo na elektroporaciji

Dr. Lei Rems in dr. Shauryi Sachdevu (fotografija: Janez Kotar)

Datum objave: 04.08.2021

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Dr. Lea Rems in dr. Shaurya Sachdev sta vsak prejela prestižno štipendijo Marie Skłodowska-Curie za raziskave na področju elektroporacije. Elektroporacija je metoda, pri kateri z uporabo kratkotrajnih elektrčinih pulzov dosežemo povečan vnos učinkovin v notranjost bioloških celic. Uporablja se v medicini, biologiji in biotehnologiji, na primer za vnos genskega materiala v celice ali za netermično ablacijo tumorskih in drugih tkiv. Oba projekta se bosta v letih 2021-2023 izvajala v Laboratoriju za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Damijana Miklavčiča.

Cilj projekta dr. Rems je razumeti povezavo med ionskimi kanalčki v celični membrani, dolgotrajno depolarizacijo celične membrane, do katere pride po elektroporaciji, in preživetjem celic po elektroporaciji. Cilj projekta dr. Sachdeva pa je pridobiti temeljno razumevanje mehanizmov, ki sodelujejo pri genski elektrotransfekciji, z uporabo načel fizike polimerov in mehke snovi ter statistične mehanike. V projektih bosta dr. Rems in dr. Sachdev uporabila različne eksperimentalne in teoretične metode, od eksperimentov s celičnimi kulturami in tkivi preko matematičnega modeliranja do simulacij molekularne dinamike. Oba projekta bosta doprinesla nova znanja, ki jih potrebujemo pri razvoju genskih terapij in cepiv, metod za ablacijo tumorjev in metod za zdravljenje srčnih aritmij. 

 Pulsed Electric FIeld

Raziskovalca

Lea RemsDr. Lea Rems prihaja iz Slovenije in je doktorirala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. S štipendijo se vrača domov po 5 letih podoktorskega izobraževanja na Tehniški univerzi v Delftu na Nizozemskem in Kraljevem inštitutu za tehnologijo na Švedskem. Je strokovnjakinja za molekulerne mehanizme elektroporacije in trenutno skuša razumeti, kako se ti mehanizmi odrazijo v biološkem odzivu celic na elektroporacijo.

(fotografija: Janez Kotar)

 

 

Shaurya Sachdev Dr. Shaurya Sachdev prihaja iz Indije in je doktoriral na Fakulteti za aplikativne znanosti na Tehniški univerzi v Delftu na Nizozemskem. Znanje kemijske tehnologije, mehanizmov prenosa snovi, statistične mehanike in fizike polimerov mu omogoča reševanje problemov povezanih s transportom DNK med elektroporacijo v zapletenem okolju tkiva. Njegove raziskave so osredotočene na razumevanje in premagovanje ovir, ki omejujejo vnos in transfekcijo DNK molekul v in vitro in in vivo pogojih med elektroporacijo.

(fotografija: Janez Kotar)

 

 

Mentor

Damijan MiklavčičProf. dr. Damijan Miklavčič je v svetovnem vrhu znanstvenikov na področju elektroporacije. V zadnjih 25 letih je v sodelovanju s številnimi skupinami po vsem svetu prispeval k boljšemu razumevanju elektroporacije na membranski, celični in tkivni ravni, kar je omogočilo uporabo elektroporacije v klinični praksi. Uspešno vodi interdisciplinarno ekipo biomedicinskih inženirjev, elektronikov, kemikov, fizikov, biologov in mikrobiologov, ki se medsebojno spoštujejo in so razvili skupni jezik.

(fotografija: Janez Kotar)

 

 

nazaj na seznam