Raziskovalne novice

Dr. Mariano Recio pridobil Marie Curie podoktorsko štipendijo za raziskovanje gibanja risov

Dr. Mariano Recio, vir: osebni arhiv

Datum objave: 06.07.2022

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Na razpisu Evropske komisije HORIZON-MSCA-2021 je španski raziskovalec dr. Mariano Recio s projektom LYNXONTHEMOVE pridobil podoktorsko štipendijo za dvoletni raziskovalni projekt na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer bo sodeloval z mentorjem dr. Miho Kroflom, s Katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Dr. Miha Krofel je pojasnil: »Projekt bo posvečen raziskovanju gibanja risov, ki jih po preselitvi izpustimo v novo okolje. Na ta način želimo raziskovalci izboljšati uspešnost tega ukrepa, ki je bil v zadnjih desetletjih osrednja aktivnost mnogih projektov namenjenih preprečevanju izumiranja teh največjih in najbolj ogroženih vrst evropskih mačk.«

Preseljevanja živali, kot so na primer doselitve ali ponovne naselitve izumrlih vrst, so ključni upravljavski ukrep, ki pomagajo obnoviti populacije ogroženih živalskih vrst in s tem prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti in ekosistemskih storitev. 

Pogosto pa je uspeh takšnih preseljevanj spremenljiv zaradi različnih ekoloških in človeških dejavnikov, ki še vedno ostajajo slabo razumljeni. Zaradi tega odločitev o lokaciji za izpust živali pogosto temelji zgolj na strokovnih predpostavkah in rabi prostora živali v okolju, iz katerega izvirajo.

Dr. Miha Krofel je pojasnil, kako je cilj projekta povezan z izboljšanim odločanjem o izbiri lokacij za izpuste: »Glavni cilj tega projekta je izboljšanje odločanja o izbiri lokacij za izpuste živali za doselitve ali ponovne naselitve izumrlih vrst. Ključno je, da začnemo za določanje kraja za izpust uporabljati empirične informacije iz dejanskega obnašanja živali po izpustih.« Pri tem bodo uporabili najsodobnejšega analize gibanja živali in računalniške simulacije razvite na podlagi podatkov iz naravovarstvenih projektov doselitev in ponovnih naselitev dveh karizmatičnih vrst evropskih mačk: evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji in na Hrvaškem ter iberskega risa (Lynx pardinus) v Španiji in na Portugalskem.

Lynx

Avtor slike: dr. Miha Krofel

Dr. Mariano Recio je o projektu povedal: »V okviru projekta LYNXONTHEMOVE želimo optimizirati bodoča preseljevanja risov in s tem uspešnost takšnih projektov, kar bomo dosegli na dva načina. Prvič, razvili bomo modele gibanja risov po izpustu pred vzpostavitvijo stalnih teritorijev glede na različne ekološke in človeške dejavnike ter drugič, razvili bomo programsko orodje "LynxOnTheMove" za simuliranje gibanja risov in napovedovanje optimalnih lokacij za izpust živali za različne scenarije preselitev.«

RecioMultidisciplinarna raziskava bo združevala geo-prostorske metode ter izsledke znanosti o ponovnih naselitvah, varstvene biologije ter vedenjske ekologije živali. MSCA štipendist dr. Mariano Recio ima dolgoletne izkušnje iz raziskav na teh področjih. Pridobil jih je  na Novi Zelandiji in v Evropi, ki jih bo združil z znanjem in izkušnjami mentorja dr. Mihe Krofla iz področja ekologije in varstva zveri v Evraziji in Afriki.

Projekt LYNXONTHEMOVE bo omogočil dragocen prenos znanja in izvedbo zastavljenih raziskav, ki imajo velik pomen za ohranjanje ogroženih vrst mačk v Evropi in drugod. Ugotovitve bosta raziskovalca delila v obliki znanstvenih publikacijah, prispevkov na konferencah, seminarjih in delavnicah ter preko poljudnih publikacij in medijev. Projekt bo štipendistu zagotovil dragoceno usposabljanje in mu omogočilo, da v nadaljevanju kariere postane samostojen raziskovalec. Dr. Miha Krofel je še dodal: »Rezultati projekta bodo koristni tako za znanstvenike, kot tudi upravljavce, interesne skupine in širšo javnost, ki velikim zverem pogosto daje precejšnjo pozornost.«

 

Financira EU

 

nazaj na seznam