Raziskovalne novice

Srčasta molekula - usmerjevalka protitumorskih učinkovin

Datum objave: 11.09.2014

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Konec avgusta je bil v ugledni reviji Nature Communications objavljen članek z naslovom Crystal structure and its bearing towards an understanding of key biological functions of EpCAM (Kristalna struktura kot podlaga za razumevanje ključnih bioloških vlog EpCAM) raziskovalcev dr. Mihe Pavšiča, doc. dr. Gregorja Gunčarja in prof. dr. Brigite Lenarčič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ob sodelovanju prof. dr. Kristine Djinović-Carugo z Univerze na Dunaju. V članku so avtorji kot prvi na svetu predstavili podrobno zgradbo beljakovinske molekule EpCAM, ki se pogosto in v večjih količinah pojavlja na površini nekaterih rakastih celic, pomembno vlogo pa igra tudi v normalnih matičnih in diferenciranih celicah. 

Površinske beljakovinske molekule igrajo vlogo v številnih ključnih celičnih procesih, na primer pri prenosu hranil in odpadnih snovi, posebne, t.i. adhezijske molekule pa sodelujejo pri pripenjanju celic med seboj in na komponente zunajceličnega matriksa ter s tem celicam posredno omogočajo zaznavanje okolice. V to skupino spada tudi EpCAM, epitelijska celična adhezijska molekula, ki je v preteklih letih postala popularen molekulski označevalec celic različnih karcinomov. "Naši rezultati tako niso pomembni zgolj v smislu prispevka k razumevanju medceličnih interakcij in z njimi povezanega signaliziranja, ampak so zanimivi tudi s praktičnega vidika. V preteklosti je bilo pripravljenih precej protiteles, ki specifično prepoznajo EpCAM, in tako v teoriji omogočajo ciljano dostavo nanje vezanih terapevtskih učinkovin do mesta tumorja. Priprava teh dostavnih sistemov je potekala po načelu poskus-napaka, znana zgradba EpCAM pa sedaj njihovo načrtovanje postavlja na popolnoma drug nivo, ki, upamo, vodi do natančnejšega in učinkovitejšega ciljanja protitumorskih zdravil," je povedal dr. Miha Pavšič. 

Članek je dostopen tukaj, dodatna pojasnila pa so dostopna preko e-pošte ( in ).

 

Srčasta molekula - usmerjevalka protitumorskih učinkovin

 

  

   

Poenostavljen prikaz zgradbe ene molekule
EpCAM (levo) ter skupka dveh (sredina) in
štirih molekul EpCAM (desno). Slednji nastanejo
medceličnem prostoru in igajo vlogo pri celični
adheziji in signaliziranju.

nazaj na seznam