Raziskovalne novice

Sobivanje omogoča ohranjanje velikih zveri v Evropi

Čeprav je v splošnem odnos Evropejcev do velikih zveri pozitiven, to ne pomeni, da gre za povsem mirno sobivanje. Največje težave pogosto nastajajo na območjih, kjer so bile velike zveri v preteklosti iztrebljene in so zato ljudje izgubili znanja, kako z njimi sobivati ter kako uspešno obvarovati svoje imetje.

Datum objave: 29.12.2014

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Po 2. svetovni vojni so bili medved, volk, ris in rosomah v Evropi na robu izumrtja, a so si v zadnjih desetletjih občutno opomogli. Nova raziskava, objavljena v prestižni znanstveni reviji Science, ki združuje znanje strokovnjakov iz 26 evropskih držav, vključno s Slovenijo, je pokazala, da trenutno kar na tretjini ozemlja Evrope živi vsaj ena vrsta velikih zveri. Vodilni avtor raziskave dr. Guillaume Chapron s Švedske poudarja, da gre za dokaz, ki govori o tem, da je sobivanje ljudi in zveri mogoče tudi v tako gosto poseljenem območju kot je Evropa. Raziskovalci so prepričani, da je lahko Evropa dober vzor drugim celinam, kjer so doslej zagovarjali predvsem rezervatno varstvo. Evropske izkušnje kažejo, da je delitev skupnega prostora med velikimi zvermi in ljudmi možna. Takšen pristop se je izkazal celo kot učinkovitejši, saj evropska strategija v primerjavi s strategijo Severne Amerike izkazuje boljše rezultate. 

Povezava do celotnega članka v reviji Science: http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517

Kontakt vodilnega avtorja članka:
email: ,
tel.: +46-581 69 73 13 

 

Avtor  fotografij je Miha Krofel.

nazaj na seznam