Raziskovalne novice

Projekt SloWolf izbran med najboljše LIFE projekte

LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave vsepovsod po EU in tudi ponekod v tretjih državah. Od leta 1992 je program LIFE sofinanciral 4171 projektov, kjer je prispeval okoli 3,4 milijarde evrov za zaščito okolja.

Datum objave: 02.02.2015

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Države članice skupaj z Evropsko komisijo vsako leto izberejo nekaj najboljših LIFE projektov, ki so bili zaključeni in ovrednoteni v predhodnem letu. Izmed 61 projektov s področja narave oziroma nanjo vezane komunikacije, jih je januarja 2015 izbrala 13 in med njimi je tudi naš projekt SloWolf.

Projekt smo od 2010 do 2013 izvajali Univerza v Ljubljani skupaj s partnerjema Zavodom za gozdove in Društvom Dinaricum. Cilj projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji« (kratko ime »SloWolf«) je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. 

Projektne spletne strani: www.volkovi.si
Več o programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Kontakt vodje projekta:
Aleksandra Majić Skrbinšek,

nazaj na seznam