Raziskovalne novice

Čezmejni projekt o celovitem ohranjanju in varstvu rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah

Rjavi medved

Datum objave: 12.02.2015

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Evropski LIFE+ projekt z naslovom Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda  v severnih Dinaridih in Alpah – LIFE DINALP BEAR se je začel s 1. julijem 2014. Je čezmejni projekt, v katerem sodelujejo organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije. Prijavitelj in koordinator projekta je Zavod za gozdove Slovenije, poleg katerega v Sloveniji sodeluje še Univerza v Ljubljani (z Biotehniško in Veterinarsko fakulteto) ter  ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o.  

V okviru projekta se bo poskušalo vzpostaviti bolj strateški teritorialni pristop k ohranjanju, upravljanju in spremljanju populacij rjavega medveda na območju sodelujočih držav in širše. Izvajale se bodo aktivnosti za zmanjšanje števila konfliktov med ljudmi in medvedi ter spodbujanje njihovega boljšega sobivanja. Načrtovane projektne aktivnosti pa bodo pripomogle k naravnem širjenju rjavih medvedov znotraj projektnega območja in širše. Projekt bo trajal pet let, do sredine leta 2019. 

Vrednost projekta je 5.998.048 EUR od tega je 4.150.611 EUR sredstev iz programa LIFE+ Narava, kar znaša skoraj 70 odstotkov vrednosti projekta. Projekt bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za okolje in prostor v višini 1.052.814 EUR, kar predstavlja skoraj 18 odstotkov vrednosti projekta. 

Več informacij o partnerjih in aktivnostih projekta je na projektni spletni strani http://dinalpbear.eu/ ali FB in Twitter profilu (ime: LIFE DINALP BEAR). 

Avtor fotografije je Miha Krofel.

nazaj na seznam