Raziskovalne novice

Pomembno odkritje o razvoju vranice

Predlagani model razvoja vranice, objavljen v članku.

Datum objave: 10.06.2016

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Raziskovalci z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani smo sodelovali pri pomembni raziskavi o molekularnih mehanizmih razvoja vranice pri sesalcih. Vranica je pomemben organ, ki je udeležen pri delovanju imunskega sistema, prirojene napake razvoja vranice pri ljudeh pa povzročajo zelo pogosta in huda obolevanja za drugače nenevarnimi kužnimi boleznimi.

Raziskava v okviru mednarodnega konzorcija raziskovalcev pod vodstvom Andree Brendolana iz Italije je razjasnila do sedaj neznane molekularne mehanizme, pomembne za pravilen razvoj vranice. V članku, objavljenem v ugledni reviji Journal of Clinical investigation (faktor vpliva 13), smo opisali vpliv genov Tlx1 in SF-1 na razvoj vranice. Ugotovili smo, da gen SF-1 ureja aktivnost gena Tlx1, ta pa ureja nadaljnji razvoj vranice preko retinojske kisline. Raziskava je pomemben prispevek k razjasnitvi razvoja vranice in bo z identifikacijo genov in molekulskih poti, ki vodijo ta razvoj, lahko vodila v razvoj novih zdravil, s katerimi bomo v prihodnosti lahko pomagali pri zdravljenju nepravilnosti v razvoju tega pomembnega organa.

J Clin Invest. 2016 May 23. pii: 82956. doi: 10.1172/JCI82956. [Epub ahead of print]

Transcription factor TLX1 controls retinoic acid signaling to ensure spleen development.Lenti E, Farinello D, Yokoyama KK, Penkov D, Castagnaro L, Lavorgna G, Wuputra K, Sandell LL, Tjaden NE, Bernassola F, Caridi N, De Antoni A, Wagner M, Kozinc K, Niederreither K, Blasi F, Pasini D, Majdic G, Tonon G, Trainor PA, Brendolan A.

nazaj na seznam