Raziskovalne novice

Nov znanstveni dosežek Univerze v Ljubljani: odkritje gena za vitkost

Datum objave: 16.06.2016

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 2 Odprava lakote, 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Skupina znanstvenikov z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta z vodilnim avtorjem raziskave prof. Simonom Horvatom in sodelavci z Univerze v Edinburgu je odkrila nov gen, imenovan TST (tiosulfat-sulfur-transferaza), ki sodeluje pri obrambi pred razvojem debelosti in sladkorne bolezni tipa 2.

Osnova odkritja so bile genetske in molekularne analize »vitkih« in »debelih« mišjih linij, ki so bile preko šestdeset generacij selekcionirane na nižji oziroma višji odstotek telesnih maščob. S tem so se »naravne« genetske variante »vitkih« ali »debelih« genov kopičile v eni ali drugi liniji, kar omogoča učinkovitejše odkrivanje novih genov za odpornost ali tveganje za razvoj debelosti. Debelost in vitkost sta namreč kompleksni lastnosti odvisni od skupnega prispevka velikega števila genov, dejavnikov okolja in vzajemnega delovanja med njimi.

Z vidika potencialne uporabnosti tega odkritja v humani medicini je pomemben tudi rezultat, da so pri ljudeh dokazali povišan nivo TST v maščobnem tkivu vitkih in zdravih ljudi ter nizek nivo pri debelih in diabetičnih bolnikih.

Znanstveniki pričakujejo, da bi lahko nova in učinkovitejša zdravila, ki stimulirajo TST ali terapije z novimi pristopi sintezne biologije, vodile k razvijanju komplementarnih novih terapij za sladkorno bolezen, ki je povezana z debelostjo. Ker takšna zdravila ciljajo gen v perifernem tkivu, kot je maščobno tkivo, in ne kompleksnega sistema nadzora telesne teže v možganih, raziskovalci te študije menijo, da bi lahko tovrstne terapije lahko razvili hitreje ter da bi bile terapije varnejše.

Študija, ki je bila večinoma financirana iz sredstev javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in britanske fundacije »Wellcome Trust«, je bila 6. junija 2016 objavljena v reviji Nature Medicine.

Več informacij o dosežku lahko preberete tukaj.

nazaj na seznam