Raziskovalne novice

Učinkovitost ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino

Ukrepi, kot sta postavljanje ograd ali pomoč/raba pastirskih psov, so se v raziskavi izkazali za bistveno bolj učinkovite kot odvzem plenilcev.

Datum objave: 07.09.2016

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Te dni je bila v prestižni znanstveni reviji Frontiers in Ecology and the Environment objavljena nova raziskava o učinkovitosti ukrepov za preprečevanje škode, ki jo z napadi povzročajo zveri. Gre za enega izmed glavnih izzivov pri upravljanju z velikimi plenilci po vsem svetu. Za preprečevanje škode se uporabljajo različni ukrepi. Pri raziskavi so sodelovali trije raziskovalci, eden izmed njih z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. O raziskavi že poročajo številni svetovni mediji (npr. National Geographic).  

Pregled učinkovitosti različnih metod za preprečevanja napadov zveri na živino v Severni Ameriki in Evropi je pokazal, da upravljavske prakse pogosto temeljijo na nepreverjenih metodah. Le dvanajst študij je doseglo znanstvene standarde, ki omogočajo oblikovanje zanesljivih sklepov.

V splošnem so se nesmrtonosni ukrepi (npr. pastirski psi, ograde) izkazali za bistveno bolj učinkovite kot odvzem plenilcev (npr. volkov, medvedov, pum in kojotov). Med testi ne-smrtonosnih ukrepov jih je osemdeset odstotkov pokazalo učinkovito zmanjšanje škod, medtem ko je bil odvzem plenilcev učinkovit v 29 odstotkih testiranj. Po odstranitvi plenilcev so se škode zaradi plenjenja domačih živali v mnogih primerih celo povečale, kar je najverjetneje posledica porušene socialne strukture v populaciji plenilcev. 

Raziskovalci priporočajo, da se v prihodnje v praksi spodbuja predvsem ukrepe, ki so bolj učinkoviti za preprečevanje škod ter obenem varujejo naravno socialno strukturo v populacijah plenilcev. To bo zmanjšalo težave, s katerimi se soočajo rejci domačih živali, obenem pa bo prispevalo k ohranitvi prostoživečih zveri ter naravnih ekosistemov.

 

Avtor fotografije je Miha Krofel.

nazaj na seznam