Raziskovalne novice

Unesco katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani

Govorniki na novinarski konferenci ob svečani umestitvi "Unesco katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah" na Univerzi v Ljubljani (od leve proti desni): Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, MORS, prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, prof. dr. Mitja Brilly, predstojnik Katedre za splošno hidrotehniko in predsednik Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodni hidrološki program UNESCO ter prof. dr. Matjaž Mikoš, predstojnik Unesco katedre in dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 13 Podnebni ukrepi (kazalniki)

V četrtek, 1. decembra 2016, je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani potekala novinarska konferenca ob svečani umestitvi Unesco katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani. 

Področje hidrološkega raziskovanja v Sloveniji je oprto zgolj na nekaj centrov, med najbolj prepoznavnimi pa je ravno Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in njena Katedra za splošno hidrotehniko. Fakulteta je od leta 2008 članica Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove in je trikrat zapored prejela naziv Svetovnega centra odličnosti na področju zmanjšanja tveganj zaradi delovanja zemeljskih plazov.

Kakovost preteklega raziskovanja in izobraževalnega sodelovanja v mednarodnem prostoru na področju hidroloških znanosti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je omogočila umestitev nove Unesco katedre na fakulteto, ki bo omogočila delovanje Unesco katedre s preteklimi vzpostavljenimi mednarodnimi povezavami. Sodelovanje fakultete in Komisije za Unesco v Sloveniji je bilo že v preteklosti plodno in zgledno.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je že v preteklosti, z ustanovitvijo Unesco katedre pa bo še nadalje bistveno raziskovalno in strokovno podpirala sistem varstva pred škodljivim delovanjem voda v Sloveniji ter tudi v prihodnje tesneje sodelovala s pristojnimi ustanovami v Sloveniji, zlasti z Upravo Republike Slovenijo za zaščito in reševanje.

 

Na kratko o UNESCO Katedri za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah:

Namen UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah je spodbujanje integriranega sistema raziskav, usposabljanj, informacij in dokumentacije upravljanja voda na področju zmanjševanja tveganj ob vodnih ujmah. Katedra bo olajšala sodelovanje med zelo kakovostnimi, mednarodno priznanimi raziskovalci in učitelji Univerze v Ljubljani in drugih organizacij iz Slovenije kakor tudi iz Azijsko-Pacifiških, Afriških, Evropskih in Severno Ameriških ter drugih regij sveta. 

Katedro je ustanovila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z UNESCO-m. Podrobnejši cilji Katedre so:

  • izvajanje raziskav za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah z vključevanjem doktorskih in podoktorskih študentov;
  • razširjanje rezultatov raziskav v publikacijah, na spletnih straneh, v medijih in s predavanji na dodiplomskih in podiplomskih študijih;
  • razvoj platforme za sodelovanje različnih zainteresiranih skupin in javnosti na področju učinkovite uporabe orodij in praks za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah in
  • tesno sodelovanje z relevantnimi UNESCO programi in dejavnostmi, kot tudi UNESCO katedrami in centri. 

Za več informacij o UNESCO Katedri za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah obiščite uradno spletno stran.

 

Fotografija je iz arhiva Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

nazaj na seznam