Raziskovalne novice

Članek prof. dr. Primoža Ziherla in sodelavcev v prestižni reviji Nature Materials

Fotografija: Primož Ziherl

Datum objave: 31.08.2017

Kategorija: Raziskovalci v objektivu,

Primož Ziherl s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Tomonari Dotera in Shinichi Bekku z Univerze Kindai iz Osake so v prestižni reviji Nature Materials objavili članek z naslovom Heksagonalni kvazikristal na osnovi bronastega števila. V njem predlagajo dvorazsežni kvazikristal, ki izhaja iz števila bronastega reza in ima šestštevno simetrijo. Ta vrsta kvazikristalne ureditve je zanimiva zato, ker dopolnjuje Penrosovo in Ammann-Beenkerjevo tlakovanje, ki slonita na zlatem oziroma srebrnem številu, in ker opozarja, da kvazikristalni red nima nujno prepovedane simetrije. 

Novo heksagonalno kvazikristalno tlakovanje tvorijo tri vrste ploščic - mali in veliki enakostranični trikotniki ter pravokotniki, ki jih uredimo na podlagi doslej nepoznanega inflacijskega pravila. Dotera, Bekku in Ziherl so z numeričnimi simulacijami pokazali, da je razurejeno inačico novega kvazikristala mogoče dobiti v monodisperznem sistemu delcev z zelo preprosto stopničasto odbojno interakcijo. Nadalje so zgradbo heksagonalnega kvazikristala podrobno raziskali z višjerazsežno analizo, v kateri 2D strukturo predstavimo kot projekcijo kristala v 6D prostoru. Lokalne strukturne motive, značilne za heksagonalni kvazikristal, je opaziti v aproksimantih v zlitinah kovin in silicija, v ultratankih plasteh barijevega titanata in v binarnih zmeseh nanodelcev, tako da je pričakovati, da bi v tovrstnih sistemih lahko eksperimentalno odkrili tudi novi kvazikristal sam. 

Več o članku si lahko preberete tukaj

nazaj na seznam