Raziskovalne novice

Mednarodna nagrada za posebne dosežke za študenta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

V spomin na XIV. mednarodno tekmovanje študentov gozdarstva v Moskvi je vsaka delegacija v parku posadila drevo. Predstavniki iz Slovenije so posadili lipo, drevo življenja.

Datum objave: 03.10.2017

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

V septembru sta se študenta Lea Hrastovšek in Nejc Koren z mentorjem doc. dr. Milanom Kobalom z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani udeležila XIV. mednarodnega tekmovanja študentov gozdarstva. Za predstavitev možnosti uporabe aplikacije Collector for ArcGIS na področju gozdarstva so prejeli nagrado za posebne dosežke. Aplikacija je bila zaradi dobre prakse združevanja različnih področij in uporabne vrednosti omenjena tudi v uvodnem delu pri predstavitvi posebnih dosežkov, kar ji daje vodilno mesto tudi med podeljenimi posebnimi dosežki. 

Za predstavitev na XIV. mednarodnem tekmovanju študentov gozdarstva v Moskvi je bilo izbranih 35 skupin študentov iz 28 držav. Študenti, skupaj jih je bilo 45, so svoje dosežke predstavili mednarodni komisiji, ki je med drugim ocenjevala pomembnost, relevantnost predstavljene novosti za razvoj področja, samo predstavitev in odgovore študentov na vprašanja komisije.

Z izvirno predstavitvijo uporabe aplikacije Collector for ArcGIS (Development of GIS mobile application for foresters and forestry) sta študenta navdušila komisijo, predvsem s poenostavitvijo in hitrejšim zbiranjem (prostorskih) podatkov na terenu, logično kontrolo ob vnosu podatkov, možnostjo povezovanja računalniške strojne s programsko opremo, pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki, uporabo zunanjega GNSS sprejemnika in Offline načina uporabe.
 

Avtor fotografij je doc. dr. Milan Kobal.

nazaj na seznam