Raziskovalne novice

Vpliv nanodelcev cerijevega oksida na aktivnost encimov pri čebelah

Po devetih dneh izpostavljenosti čebel saharoznim raztopinam z nanodelci cerijevega oksida so čebele postale hiperaktivne in vznemirjene.

Datum objave: 08.11.2017

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Raziskovalci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete ter Oddelka za kemijo in biokemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so odkrili, da nanodelci cerijevega oksida vplivajo na čebele v subletalnih koncentracijah. Pokazali so, da je vpliv na poletne čebele večji kot na zimske. Gre za prvi opis vpliva nanodelcev cerijevega oksida na aktivnost encimov čebel. Rezultati raziskave so bili objavljeni v reviji Environmental Science: Nano. 

Raziskava vpliva je bila opravljena v laboratoriju, kjer so čebele delavke, poletne in zimske, devet dni kronično izpostavili saharoznim raztopinam z nanodelci cerijevega oksida. Čebele niso umirale, bila pa je ugotovljena sprememba v njihovem vedenju. Čebele so postale hiperaktivne in vznemirjene, prizadet je bil njihov osrednji živčni sistem. Po devetih dneh so raziskovalci izmerili aktivnosti dveh encimov: acetilholinesteraze (AChE) - zelo pomemben encim v živčnem sistemu, saj med drugim sodeluje tudi pri olfaktornem učenju čebel in je zato pomemben za pašno aktivnost čebel in glutation-S-transferaze (GST), ki skrbi za razstrupljanje onesnažil. 

Pomen študije so izpostavili tudi tuji raziskovalci, Jason White iz Connecticuta (ZDA) in Ryszard Maleszka (Avstrija). Raziskava je bila narejena v okviru številnih in različnih raziskav na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ugotavljajo razloge za upad števila medonosnih čebel, kar je svetovni problem. Na fakulteti v sklopu omenjenih raziskav preučujejo tudi vpliv različnih drugih nanopesticidov na čebele. 

Več informacij najdete na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Vir fotografije: Kos M, Jemec A, Glavan G, Marolt G, Zidar P, Božič J, Novak S, Drobne D. 2017. Cerium(IV) oxide nanoparticles induce sublethal changes in honeybees after chronic exposure. Environmental Science: Nano

nazaj na seznam