Raziskovalne novice

Dosežek UL BF: Mehanizem, s katerim bakterijski virus spremeni svoj življenjski slog

Foto: UL BF

Datum objave: 22.08.2018

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave

Raziskovalci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF) so v sodelovanju z raziskovalci iz Španije, Anglije in ZDA odkrili genetsko stikalo, s katerim bakterijski virus GIL01 preklopi iz dormantnega cikla v sprožitev sinteze novih virusov in sprostitev le-teh ob lizi bakterije.

Proces uravnavata dva majhna proteina bakteriofaga, ki poleg tega, da vplivata na odziv gostiteljske bakterije na stresne pogoje v okolju, omogočita bakteriofagu, da spremeni svoj življenjski slog in zapusti gostitelja.

Bakterijski virusi (bakteriofagi) pomembno vplivajo na evolucijo bakterij, saj z vnosom in integracijo DNA v bakterijski genom vplivajo na prerazporeditve odsekov DNA v genomih bakterij in pogosto vnesejo tudi gene z zapisi za virulentne dejavnike.

Poleg oportunističnih patogenov B. thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus anthracis najdemo predstavnike tektivirusov tudi v bakterijah iz rodov streptokokov in klostridijev. Rezultati raziskave kažejo, da je zgoraj omenjeni mehanizem ohranjen pri številnih tektivirusih, kar omogoča razvoj učinkovin na podlagi bakteriofagnih proteinov, s katerimi bi lahko, podobno kot GIL01, nadzirali določeno bakterijo.

Rezultati raziskav in ugotovitve so bile objavljene v reviji Nucleic Acids Research v znanstvenem članku. Raziskava je bila izvedena v okviru projekta ARRS J1-8150 ter programske skupine P1-0207.

nazaj na seznam