Raziskovalne novice

Slovenski projekt RESCCCUE prejel nagrado Evropskega meteorološkega združenja

Datum objave: 03.07.2020

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN,

Cilji trajnostnega razvoja: 13 Podnebni ukrepi (kazalniki)

Slovenski projekt RESCCCUE (“REminding Slovenian authorities Climate Change Crisis requires Urgent Effort”) je prejel medijsko nagrado Evropskega meteorološkega združenja za komuniciranje in ozaveščanje javnosti glede klimatskih sprememb.


Nosilci projekta so štirje mladi slovenski meteorologi in klimatologi: dr. Žiga Zaplotnik (Univerza v Ljubljani), dr. Lina Boljka (Colorado State University), Nina Črnivec (Agencija za okolje) in Aljoša Slameršak (Autonomous University of Barcelona). Nekdanji študenti Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani si s projektom prizadevajo okrepiti znanstveno utemeljeno načrtovanje podnebnih politik in podnebno pismenost na vseh ravneh družbe.

Člani projekta so povezali več kot sto vodilnih slovenskih znanstvenikov (meteorologov, klimatologov, oceanografov, fizikov, biologov, kemikov, geografov in drugih) in napisali odprto pismo slovenskim državnim institucijam z naslovom Zahteva slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Na pismo so se odzvali politiki in odločevalci. Spodbudilo je številne dodatne dejavnosti, s katerimi so štirje mladi znanstveniki ozaveščali javnost o podnebni krizi prek medijev, družbenih omrežij, predavanj, seminarjev, šol za študente ipd. Poleg ozaveščanja javnosti o podnebni krizi so člani projekta med mladimi promovirali meteorologijo in klimatologijo ter se zavzemali za njun hitrejši razvoj.

Projekt RESCCCUE je formalno podprlo Slovensko meteorološko društvo, ki je ob nominaciji projekta za nagrado Evropskega meteorološkega združenja izpostavilo, da so rezultati projekta v celoti plod prostovoljnega dela. Ker je boj proti podnebni krizi eden največjih globalnih izzivov, se projekt nadaljuje. Štirje člani RESCCCUE ekipe želijo s svojimi dejanji spodbuditi znanstvenike in raziskovalce evropskih držav, naj se medsebojno povezujejo in bolj aktivno vključujejo v vsakodnevno razpravo o podnebnih spremembah.

Štirje nagrajeni mladi slovenski meteorologi in klimatologi<br />
<br />
Foto: UL FMF

Štirje nagrajeni mladi slovenski meteorologi in klimatologi

Foto: UL FMF

nazaj na seznam