Raziskovalne novice

Viden prispevek k znanju o stalnem inoviranju

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

Čeprav sta ustvarjalnost in inovativnost med najpomembnejšimi strateškimi prioritetami sodobnih organizacij, empirične meta-analize kažejo, da inovacijskih procesov in platform ne obvladujemo v zadostni meri. Ključno je vzpostaviti pravo ravnovesje med stabilnostjo in spremembami.

 

Raziskovalci z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (Miha Škerlavaj) poslovne šole INSEAD (Spencer Harrison) in BI Norwegian Business School (Arne Carlsen) so se pri proučevanju ustvarjalnih in inovacijskih procesov odločili za filmsko industrijo, v kateri sta omenjena elementa temeljna za delovanje. Analizirali so Marvelovo filmsko vesolje, portfelj 22 filmov izjemne komercialne uspešnosti in prepoznane visoke kakovosti v prvem desetletju od nastanka. Zbrali so podatke o vhodih, procesih in rezultatih inovacijskih procesov znotraj inovacijskega portfelja. Analize velikih podatkov so vključevale širok nabor kvalitativnih in kvantitativnih metod na presečišču poslovnih ved, managementa ter medijskih študij za razumevanje ravnotežja med stabilnostjo in spremembami, usmerjeno k nenehnemu inoviranju in spletanju vesolj inovacij, torej povezanih inovacijskih portfeljev.

Ugotovitve članka kažejo, da je za stalno in uspešno inoviranje treba poiskati pravo ravnovesje med stabilnostjo in spremembami. Avtorji nadgrajujejo splošno veljavno prepričanje o tem, da so spremembe 'edina stalnica' za inoviranje. Znanosti in strokovnjakom s področja inovativnosti ponujajo štiri pravila s podpornimi primeri iz drugih bolj tradicionalnih panog poslovnega življenja (vključno s slovenskimi primeri), ki določajo, kako je mogoče dosegati in uresničevati nenehno inoviranje portfelja povezanih in spremenljivih produktov. Spoznanja so torej splošno veljavna in potencialno zanimiva za vse organizacije, ki poskušajo dvigniti dodano vrednost na zaposlenega prek inovacij in aktiviranja intelektualne lastnine.

 

Objavljeni članek je izjemen dosežek tudi zato, ker je šele drugi primer objave slovenskega avtorja v reviji Harvard Business Review (HBR) in prvi po letu 1983. HBR je znanstvena revija z dejavnikom vpliva 5,7 (kar predstavlja na področju poslovnih ved sam vrh), ima prek 8 milijonov rednih bralcev po celem svetu in izhaja v 12 jezikih. Dosežek je še toliko večji, ker je bil članek o vesoljih inovacij v Marvelu na naslovnici izpostavljen kot eden treh vodilnih člankov, v več izdajah pa celo kot glavni naslovni članek.

 

Vir: Harrison S., Carlsen A., Škerlavaj M. Marvel's Blockbuster Machine: How the studio balances continuity and renewal. Harv. Bus. Rev., 97 (2019), 134-145.

nazaj na seznam