Raziskovalne novice

Pomemben korak k bolj učinkoviti imunoterapiji pri alergiji na čebelji strup

Zaporedja peptidnih mimotopov (A) ter njihovo prileganje na primarno in terciarno strukturo Api m 1 (B in C).
Vezava alergena in peptidnih mimotopov na IgE iz serumov pacientov (D).
Vir slike: Zahirović A., Koren A., Kopač P., Štrukelj B., Korošec P., Lunder M. Identification of bee venom Api m 1 IgE epitopes and characterization of corresponding mimotopes. J Allergy Clin Immunol., 143 (2019), 791-794.

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Raziskovalci Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani (Abida Zahirović, Borut Štrukelj, Mojca Lunder) ter Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Ana Koren, Peter Kopač, Peter Korošec) so identificirali do zdaj še nepoznane IgE-epitope glavnega alergena čebeljega strupa Api m 1 in ovrednotili imunoterapevtski potencial peptidov, ki posnemajo te epitope (mimotopi).

 Konvencionalna imunoterapija pri alergiji na čebelji strup je povezana s pogostimi, tudi sistemskimi neželenimi učinki. Mimotopi obetajo razvoj varnejših imunoterapevtikov. Kot majhne molekule ne premrežijo protiteles IgE na efektorskih celicah, v kombinaciji s primernim imunogenim nosilcem pa so zmožni tudi stimulacije T-celičnega odziva. Raziskovalci so pridobili peptide z rešetanjem knjižnic naključnih peptidov in jih in silico prilegali na Api m 1 ter določili epitope IgE. Peptidne mimotope so izrazili v fuziji z bakteriofagnim proteinom pIII in potrdili njihovo interakcijo s serumskimi IgE bolnikov z alergijo na čebelji strup. S testom aktivacije bazofilcev so pokazali, da sintezni peptidi ne aktivirajo bazofilcev, torej nimajo alergogene aktivnosti. Z merjenjem izločanja citokinov so potrdili, da peptidi ne spodbujajo T-celičnega odgovora. Medtem ko sta čebelji strup in Api m 1 stimulirala pretežno citokine Th2, je bil vpliv peptidnih mimotopov na nastajanje citokinov zanemarljiv. Združeni z nosilcem pIII so peptidi inducirali izločanje IFN-γ, kar nakazuje obrat imunskega odziva s Th2 na Th1.

Identifikacija epitopov IgE Api m 1 in njihovih pripadajočih mimotopov predstavlja pomemben napredek v razumevanju patogeneze anafilaktične reakcije, sprožene s čebeljim strupom, ter odpira možnost za razvoj alternativne, varnejše in bolj ciljane imunoterapije. Rezultati so objavljeni v vodilni alergološki reviji z dejavnikom vpliva 14,11.

 Vir: Zahirović A., Koren A., Kopač P., Štrukelj B., Korošec P., Lunder M. Identification of bee venom Api m 1 IgE epitopes and characterization of corresponding mimotopes. J Allergy Clin Immunol., 143 (2019), 791-794.

Zahirović A., Luzar J., Molek P., Kruljec N., Lunder M. Bee venom immunotherapy: current status and future directions. Clin Rev Allergy Immunol. (2019), doi: 10.1007/s12016-019-08752-x.

nazaj na seznam