Raziskovalne novice

Izdelava novega filozofskega pojma »disparitete«

Naslovnica izdane monografije Disparities
Vir: Bloomsbury Academic

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Slavoj Žižek je leta 2019 pri ugledni založbi Bloomsbury objavil obsežno, več kot štiristostransko monografijo Disparities. To je avtorski in založniški podvig, ki se lahko primerja z njegovo monumentalno študijo o Heglu in Lacanu iz leta 2013 Less Than Nothing.

 Ambicija te študije je izdelava, definicija in inavguracija novega filozofska pojma »disparitete«, ki ga skuša Žižek postaviti v središče filozofske refleksije in na njem osnovati novo stališče, nov zasnutek, ki izhaja iz nekongruence same realnosti. »Dispariteto« tako povzdigne v nekakšen Leitbegriff, temeljni ali vodilni pojem z lastnim, predvsem ontološkim in epistemološkim dometom, hkrati pa raziskuje tudi njegove estetske, teološke in politične implikacije. Pri tem se naslanja na Heglov pojem »neenakosti« iz Fenomenologije duha, obenem pa svoj pojem »disparitete« strogo razlikuje od pojmov »plastičnosti« Catherine Malabou, »abjekcije« Julie Kristeve, »samozavedanja« Roberta Pippina in Boga negativne teologije.

Vrednost pojma »disparitete« se pokaže predvsem v njegovi epistemološki pretenziji, ki skuša »resnico« rešiti pred njeno relativizacijo v dialoških, komunikacijskih, konsenzualnih in pragmatičnih teorijah ter ji dati tisto zavezujočo in absolutno filozofsko ostrino, ki jo dandanes, v času post-resnice, potrebuje v boju za razliko do laži. Žižek si izposodi Badioujevo zamisel, da je resnična ideja tista, ki ločuje. Avtentična gesta neke filozofije zato ni v tem, da z drugo filozofsko pozicijo stopa v dialog, temveč mora potegniti črto, ki ločuje resnico od laži. S tem pojem »disparitete« postane tudi bojni klic za ponovno rehabilitacijo pojma resnice kot nasprotja laži.

 Vir: Žižek S. (2019). Disparities. London: Bloomsbury Academic.

nazaj na seznam