Raziskovalne novice

Revolucionarni dosežek na področju samoobravnave krvnega sladkorja

Vir: Battelino T., Danne T., Bergenstal R., Amiel S. A., Beck R., Biester T., Bosi, E., Buckingham B., Cefalu, W. T., Close K. L., Dovč K., et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes care, 42 (2019), 1593-1603.

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Na podlagi matematičnih primerjav so prvič objavljene mednarodno sprejete klinične smernice za interpretacijo podatkov neprekinjenega merjenja glukoze s ciljnimi vrednostmi časa v tarčnem območju glukoze, ki povsem spremenijo vzorec samoobravnave oseb s sladkorno boleznijo. 

 V mesecih strokovnih priprav sta raziskovalca z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Tadej Battelino, Klemen Dovč) skupaj z najuglednejši diabetologi in znanstveniki prestižnih akademskih ustanov iz 14 držav preračunala obstoječe podatke iz randomiziranih kontroliranih raziskav o neprekinjenem merjenju glukoze (NMG) glede na mednarodno sprejete pokazatelje presnovne urejenosti, kot je glikozilirani hemoglobin, in na pojavljanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Matematično so opredelili, koliko in kakšne podatke o NMG potrebujemo za določitev kliničnih ciljnih vrednosti. 

Ta izhodiščni dokument z zbranimi podatki je bil osnova za razvoj priporočil. Na znanstvenem srečanju so najprej v skupinah postavili izhodišča posameznih priporočil, ki so jih nato s soglasjem oblikovali na plenarnem srečanju. Končni dokument so poslali v presojo najuglednejšim strokovnim organizacijam s področja sladkorne bolezni. Po dvotirnih recenzijah so dokument uradno potrdile American Diabetes Association, American Association of Clinical Endocrinologists, American Association of Diabetes Educators, European Association for the Study of Diabetes, Foundation of European Nurses in Diabetes, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, JDRF in Pediatric Endocrine Society. S tem so razvili doslej najširše sprejete mednarodne smernice za vodenje sladkorne bolezni na podlagi podatkov NMG, ki revolucionarno spreminjajo vzorec samoobravnave krvnega sladkorja pri vseh starostnih in rizičnih skupinah oseb s sladkorno boleznijo, kar bo izvrstna osnova za bistveno boljše kratkoročne in dolgoročne izide sladkorne bolezni. Objavo članka je spremljala ustna predstavitev in obsežna novinarska konferenca na American Diabetes Association. Članek ima dobra dva meseca po objavi 14 citatov in indeks odmevnosti 268. 

 Vir: Battelino T., Danne T., Bergenstal R., Amiel S. A., Beck R., Biester T., Bosi, E., Buckingham B., Cefalu, W. T., Close K. L., Dovč K., et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes care, 42 (2019), 1593-1603.

nazaj na seznam