Raziskovalne novice

Razvoj postopka izdelave prve trajnostne negorljive tekstilije iz poliamida 6

Postopek izdelave novih trajnostnih ognjevarnih tekstilnih filamentov iz poliamida 6
Vir slike: Jelena Vasiljević

Datum objave: 19.12.2019

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Nanokompozit PA6/PHED je izrednega pomena za izdelavo visokotehnoloških tehničnih tekstilij z visoko dodano vrednostjo ter PA6 plastičnih mas z znižano koncentracijo ognjevarnega aditiva. Inovacija je pomembna tudi z vidika trajnostnega razvoja, saj je PA6 eden od redkih sintetičnih polimerov, ki ga lahko recikliramo z depolimerizacijo do monomera. 

 Raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Jelena Vasiljević, Barbara Simončič, Andrej Demšar, Barbara Golja, Mirjam Leskovšek, Vili Bokušek) so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta (Marija Čolović, Ivan Jerman, Matic Šobak), razvili nov postopek izdelave prvega trajnostnega vlaknotvornega poliamida 6 (PA6) z vgrajeno organofosforjevo spojino (PHED) ter prvih ognjevarnih samougasljivih PA6/PHED tekstilnih filamentov. 

PA6 je ena najpomembnejših izhodnih surovin za proizvodnjo visokozmogljivih tekstilnih vlaken, vendar pa je njegova uporaba omejena zaradi visoke gorljivosti. Kljub precej uspešni proizvodnji brezhalogenskih ognjevarnih plastičnih izdelkov ostaja razvoj ognjevarnih tekstilnih vlaken iz PA6 zahteven raziskovalni problem, kar dokazuje tudi dejstvo, da jih še vedno ni na tržišču. 

 Postopek izdelave vključuje vgrajevanje spojine PHED v matrico polimera med procesom polimerizacije, katere pogoji so prilagojeni industrijski proizvodnji. Visoka stabilnost nanokompozita PA6/PHED in enakomerna razporejenost nanodelcev PHED v matrici PA6 omogočata doseganje maksimalne ognjevarne učinkovitosti že pri nizkih koncentracijah spojine PHED ob minimalnem vplivu na fizikalne in mehanske lastnosti filamentne preje.  

 Viri: Vasiljević J., Čolović M., Jerman I., Simončič B., Demšar A., Samaki Y., Šobak M., Šest E., Golja B., Leskovšek M., Bukošek V., Medved J., Barbalini M., Malucelli G., Bolka S. In situ prepared polyamide 6/DOPO-derivative nanocomposite for melt-spinning of flame retardant textile filaments. Polym. Degrad. Stabil., 166 (2019), 50-59.

Jerman I., Čolović M., Vasiljević J., Simončič B., Šehić A., Demšar A. (2018) Method for the preparation of a polyamide 6 copolymer and filaments, flame retardant polyamide 6 copolymer and copolymer filaments. European Patent Application No. 18.180251.3

 

nazaj na seznam