Raziskovalne novice

Računski modeli presnove jeter: kako daleč od klinične uporabe?

Obsežni računski modeli opisujejo dinamiko odziva jeter na sistemskem nivoju.

Vir: Tanja Cvitanović

Datum objave: 04.12.2017

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Klinična uporaba presnovnih modelov je trenutno še omejena, navkljub dejstvu, da imajo le-ti veliko potencialno klinično vrednost, bodisi kot diagnostično sredstvo za prepoznavanje zdravil ali kot orodje za vodenje posamezniku prilagojenega zdravljenja.

 Avtorji: Tanja Cvitanović, Matthias C. Reichert, Miha Moškon, Miha Mraz, Frank Lammert, Damjana Rozman  

 Računski modeli so postali nepogrešljivi pri pojasnjevanju delovanja kompleksnih sistemov, kot so človeško telo in njegovi organi. Tovrstne modele lahko uporabimo tudi pri razumevanju presnove, ki je ključnega pomena tako za učinkovito diagnozo in zdravljenje bolezni jeter kot tudi za razumevanje presnove zdravil. S pristopi sistemske biologije/medicine lahko tako predstavimo kompleksnost jetrnih odzivov in njihovih sistemskih posledic v drugih organih.

 V delu Large-scale computational models of liver metabolism: How far from the clinics?, ki je  bilo objavljeno v reviji Hepatology, so raziskovalci z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Tanja Cvitanović, Damjana Rozman) in s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (Miha Moškon, Miha Mraz), v sodelovanju z nemškimi kliniki Univerze Saarlandes (Matthias C. Reichert, Frank Lammert), predstavili najsodobnejše računske modele, ki opisujejo dinamiko jeter. Med njimi je tudi na Univerzi v Ljubljani zgrajen presnovni model SteatoNet, ki kot prvi popisuje interakcije jeter z okoliškimi organi. Ker kot prvi popisuje tudi uravnavanje presnovnih procesov, je primeren za iskanje bioloških označevalcev – biomarkerjev, omogoča pa tudi personalizacijo, tj. prilagoditev modela glede na lastnosti posameznika in tudi na spol. V delu so avtorji izpostavili uporabo obsežnih računskih modelov presnove v klinični hepatologiji.

Uporaba je trenutno še omejena, navkljub dejstvu, da ima večina modelov veliko potencialno klinično vrednost, bodisi kot diagnostično sredstvo, za prepoznavanje zdravil ali kot orodje za vodenje posamezniku prilagojenega zdravljenja. Delo tako predstavlja pomemben korak pri priznavanju pomembnosti presnovnih modelov za klinično prakso in utira pot za hitrejšo vpeljavo v rutinsko klinično delo.  

 

Vir: CVITANOVIĆ, Tanja, REICHERT, Matthias C., MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, LAMMERT, Frank, ROZMAN, Damjana. Large-scale computational models of liver metabolism: how far from the clinics?. Hepatology, ISSN 0270-9139, 2017, vol. 66, no. 4, pp. 1323-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.29268/full, doi: 10.1002/hep.29268. [COBISS.SI-ID 1537425347]

nazaj na seznam