Raziskovalne novice

Prvi v svetu pokazali na združevanje sorodnih sevov bakterije Bacillus subtilis

Sorodstvena diskriminacija bakterij Bacillus subtilis in potencialne aplikacije
Avtorice slike: Polonca Štefanič, Barbara Kraigher in Ines Mandić-Mulec

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

To odkritje skupine raziskovalcev z Biotehniške fakultete Univerza v Ljubljani ter kolegov s Harvarda odpira nove možnosti pri razvoju probiotikov in biognojil

 Avtorji: Polonca Štefanič, Barbara Kraigher, Nick Lyons, Roberto Kolter, Ines Mandić-Mulec 

Skupina raziskovalcev z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Polonca Štefanič, Barbara Kraigher in Ines Mandić-Mulec) je v sodelovanju s kolegoma s Harvarda (Nick Lyons in Roberto Kolter) prva v svetu pokazala, da sevi bakterije Bacillus subtilis izvajajo sorodstveno diskriminacijo. Se pravi, da se le roji najbolj sorodnih sevov bakterije združujejo. Raziskavo o tem in njene izsledke so predstavili v ugledni reviji PNAS in s tem vzbudili izjemno zanimanje v mednarodni raziskovalni srenji, saj so opisi sorodstvene diskriminacije pri mikroorganizmih zelo redki, sorodstvene diskriminacije pri simpatričnih populacijah bakterij pa do zdaj ni preučeval še nihče.

Zaradi dobro poznane genetike bakterije Bacillus subtilis je slednja odličen model za nadaljnje raziskave mehanizmov in pomena diskriminacije sorodnikov za evolucijo in teritorialnost bakterij ter za razvoj novih probiotikov in biognojil, ki pogosto vsebujejo ravno bakterije iz rodu Bacillus. Članek je bil kljub nedavni objavi že citiran in izpostavljen kot izjemen dosežek v komentarju (O.M. Gilbert, 'Miscroscale kin discrimination in famous soil bacterium') v reviji PNAS in na mreži SubtiWiki.

 

Vir: ŠTEFANIČ, Polonca, KRAIGHER, Barbara, LYONS, Nicholas A., KOLTER, Roberto, MANDIĆ-MULEC, Ines. Kin discrimination between sympatric Bacillus subtilis isolates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, 2015, vol. 112, str. 14042-14047, ( IF= 9.69).

nazaj na seznam