Raziskovalne novice

V energetsko učinkovitost podjetja vlagajo tudi v času krize, v čiste tehnologije pa manj

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 7 Cenovno dostopna in čista energija, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja (kazalniki)

Empirična analiza slovenskih predelovalnih podjetij, ki so jo opravile raziskovalke z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je pokazala, da ta v energetsko učinkovitost vlagajo tudi v času krize, pri investicijah v čiste tehnologije pa so bolj varčna 

Avtorji: Nevenka Hrovatin, Nives Dolšak, Jelena Zorić

 Raziskovalke z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (Nevenka Hrovatin, Nives Dolšak in Jelena Zorić) so z uporabo (bivariatnih) probit modelov na panelnih podatkih podjetij v obdobju od leta 2005 do leta 2011 analizirale dejavnike, ki vplivajo na odločitve slovenskih predelovalnih podjetij za investicije v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije. Izsledke so objavile v ugledni mednarodni reviji Journal of Cleaner Production.

  Na obe vrsti investicij značilno in pozitivno vplivajo visok delež stroškov energije, tržni delež, izvozna naravnanost podjetja in ugodna pričakovanja vodilnih o prihodnjem poslovanju podjetja. Po drugi strani tuje lastništvo pozitivno vpliva le na investicije v energetsko učinkovitost. Pomembna je tudi ugotovitev, da z izjemo razširitve obstoječih zmogljivosti, ostale vrste investicij v podjetju ne izrinjajo investicij v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije, temveč gre za komplementarne učinke. Gospodarska kriza je negativno vplivala le na investicije v čiste tehnologije, ne pa tudi na investicije v energetsko učinkovitost. Slednje prek prihrankov energije omogočajo znižanje stroškov poslovanja, zato so podjetja motivirana za tovrstne investicije tudi v kriznih časih. Poleg tega na obe vrsti investicij pomembno vplivajo panožne značilnosti, ki se med drugim nanašajo tudi na razlike v strogosti okoljske regulacije. 

 Vir: Factors impacting investments in energy efficiency and clean technologies: empirical evidence from Slovenian manufacturing firms; Journal of Cleaner Production 127 (2016), str. 475-486.

Revija Journal of Cleaner Production, kjer je bilo objavljeno delo raziskovalk iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze Washington, Seattle, ZDA

Revija Journal of Cleaner Production, kjer je bilo objavljeno delo raziskovalk iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze Washington, Seattle, ZDA

 

 

nazaj na seznam