Raziskovalne novice

Prestižno financiranje za raziskovanje kvantnega transporta

Stroga, fraktalna meja za balistični transport pri visoki temperaturi
Avtor slike: Tomaž Prosen

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je pridobil prestižno evropsko financiranje ERC Advanced Grant za proučevanje kvantnega transporta, kjer je področje uporabe možnost študija balističnega (idealnega) transporta pri visokih temperaturah.

 Avtor:  Tomaž Prosen 

V okviru omenjenega financiranja bodo preučevali  neravnovesne mnogo-delčne kvantne sisteme v eni ali dveh prostorskih dimenzijah in v situacijah, ko so vsi nekoherentni procesi (na primer šum ali disipacija) omejeni na robove sistema. Zasnovali bodo matematično teorijo dinamičnih faz snovi z aplikacijami v teoriji kvantnega transporta in nano-naprav, ki bi manipulirale s toploto, informacijo, nabojem ali magnetizacijo. 

Stacionarna situacija njihove postavitve predstavlja fundamentalno paradigmo matematične statistične fizike, za katero je Tomaž Prosen podal prve točne rešitve [Phys. Rev. Lett. 106, 217206 (2011); ibid. 107, 137201 (2011)], ki so nadalje vodile do rešitve dolgo debatiranega vprašanja o možnosti rigoroznega balističnega transporta pri visokih temperaturah. 

Projekt OMNES (odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi) temelji na treh, med seboj prepletenih stebrih. 1.) zgradili bodo splošen teoretičen okvir eksaktnih rešitev neravnovesnih integrabilnih kvantnih mnogo-delčnih modelov in razvili metode kvantne integrabilnosti za neravnovesne mnogodelčne gostotne operatorje. Novi bazični koncepti, ki bodo sledili iz teh študij, so novi kvazilokalni ohranitveni zakoni. 2.) raziskovali bodo relevantnost točnih rešitev za fiziko generičnih ne-integrabilnih sistemov in analizirali problem stabilnosti lokalnih in kvazilokalnih ohranitvenih zakonov na majhne motnje, ki zlomijo integrabilnost sistema. 3.) formulirali in študirali bodo problem kvantnega kaosa v čistih mnogodelčnih sistemih.

nazaj na seznam