Raziskovalne novice

Povezava med virusom Zika in mikrocefalijo

Skupina virusov Zika v razpadajoči možganski celici (Presevni elektronski mikroskop - 120 kV Jeol JEM 1400Plus)
Avtorja slike: Mateja Poljšak Prijatelj in Marko Kolenc

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Prvi znanstveni dokaz, da virus Zika z okužene matere okuži možgane ploda, so v svetu podali raziskovalci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 

 Avtor: Tatjana Avšič Županc, Jernej Mlakar, Miša Korva, Nataša Tul Mandić, Maša Popović, Mateja Poljšak Prijatelj, Jerica Mraz, Marko Kolenc, Katarina Resman Rus, Tina Vesnaver Vipotnik, Vesna Fabjan Vodušek, dr. Alenka Vizjak, dr. Jože Pižem, dr. Miroslav Petrovec

 Raziskovalci Medicinske fakultete v Ljubljani so 10. februarja 2016 objavili prelomni znanstveni prispevek, ki dokazuje, da virus Zika iz okužene matere lahko okuži možgane ploda in povzroči trajno okvaro možganov in mikrocefalijo.

Raziskava temelji na primeru nosečnice, pri kateri se je med bivanjem v Braziliji ob koncu prvega trimesečja nosečnosti pojavila vročinska bolezen z izpuščajem. Ker so z ultrazvočno preiskavo v 32. tednu nosečnosti ugotovili zastoj rasti ploda, mikrocefalijo in poapnitve v možganih, je mati zaprosila za prekinitev nosečnosti. Avtopsija ploda je potrdila hudo okvaro možganov in odsotnost možganskih vijug. V vzorcih možganskega tkiva so ugotovili visoko koncentracijo virusa Zika in potrdili odsotnost drugih možnih povzročiteljev. Z elektronsko mikroskopijo so v možganih odkrili tudi virusom podobne delce z značilnostmi flavivirusov ter določili nukleotidno zaporedje celotnega genoma virusa Zika. Rezultati njihove raziskave pomenijo prvi prepričljiv dokaz, da so prirojene okvare osrednjega živčevja (mikrocefalija) povezane z okužbo z virusom Zika v nosečnosti, posledica razmnoževanja virusa v možganih ploda.

 Vir: Mlakar J, Korva M, Tul N, Popović M, Poljšak-Prijatelj M, Mraz J, Kolenc M, Resman Rus K, Vesnaver Vipotnik T, Fabjan Vodušek V, Vizjak A, Pižem J, Petrovec M, Avšič Županc T, Zika Virus Associated with Microcephaly. N Engl J Med 2016; 374:951-8.

nazaj na seznam