Raziskovalne novice

Z matičnimi celicami v boj tudi proti Alzheimerjevi bolezni

Fotografija: Ridgewater College (talk), Vet Tech Program, CC BY-SA 3.0

Datum objave: 21.08.2020

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Raziskovalci Veterinarske fakultete in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s sodelavci podjetja Animacel so objavili rezultate raziskave, v kateri so dokazali, da je mogoče pasje matične celice iz maščobe spremeniti v živčne celice. V raziskavi so preverili delovanje različnih dejavnikov, ki v telesu usmerjajo pravilen razvoj živčnih celic in odkrili pravo kombinacijo dejavnikov, ki pasje matične celice iz maščobe spodbudi k pretvorbi v živčne celice. Zaenkrat so diferenciacijo celic dokazali glede na njihovo obliko in aktivnost genov v pogojih in vitro, v nadaljnjih raziskavah pa bo potrebno ugotoviti, ali takšne celice tudi delujejo kot živčne celice v živem organizmu.

Ta raziskava je pomembna predvsem z dveh vidikov – odraslim matičnim celicam se običajno pripisuje slabša sposobnost pretvorbe v različna tkiva, ta raziskava pa kaže, da je možen prehod med zelo različnimi tipi celic, kot so maščobne matične celice in živčne celice, brez predhodne dediferenciacije celic v nediferencirane matične celice. Če se bo izkazalo, da te celice tudi funkcionalno delujejo kot živčne celice, pa bi to lahko v prihodnosti pomenilo pomemben premik pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni. Psi pogosto obolevajo za boleznijo, podobno alzheimerjevi bolezni pri ljudeh, in ena od možnosti za zdravljenje v prihodnosti predstavljajo prav matične celice, ki bi jih predhodno razvili v živčne celice. S proučevanjem te bolezni pri psih in možnosti njenega zdravljenja se ukvarjajo tudi raziskovalci na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, h kliničnim raziskavam pri psih, ki bodo lahko kasneje zanimive tudi za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni pri ljudeh, pa bodo prispevali tudi rezultati raziskave slovenskih raziskovalcev.

Pri raziskavi so sodelovali dr. Sonja Prpar Mihevc, Vesna Kokondoska Grgic (zdaj zaposlena v podjetju Kemomed) in dr. Gregor Majdič z Veterinarske fakultete, dr. Andreja Nataša Kopitar z Medicinske fakutete ter Luka Mohorič iz podjetja Animacel. Več informacij o raziskavi lahko dobite pri vodilnem avtorju raziskave prof. dr. Gregorju Majdiču, elektronski naslov gregor.majdic@vf.uni-lj.si.

Povezava na celoten članek:

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02493-2

 Živčne celice

Slika: Živčne celice, vzgojene iz pasjih matičnih celic iz maščobe.

Fotografija izvzeta iz članka Mihevc, S. P., Grgich, V. K., Kopitar, A. N., Mohorič, L., & Majdic, G. (2020). Neural differentiation of canine mesenchymal stem cells/multipotent mesenchymal stromal cells. (https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02493-2)

nazaj na seznam