Raziskovalne novice

Večfunkcionalni visoko pralno obstojni film sol-gel

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

Film sol-gel, ki so ga razvili raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta, je izrednega pomena za izdelavo visokotehnološko razvitih tehničnih tekstilnih izdelkov z zaščitnimi lastnostmi in visoko dodano vrednostjo 

Avtorji: Jelena Vasiljević, Milena Zorko, Danaja Štular, Brigita Tomšič, Ivan Jerman, Boris Orel, Jožef Medved, Barbara Simončič 

Raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Jelena Vasiljević, Danaja Štular, Brigita Tomšič, Jožef Medved in Barbara Simončič) so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta (Milena Zorko, Ivan Jerman in Boris Orel) razvili nov postopek oblikovanja večfunkcionalnega visoko pralno obstojnega anorgansko-organskega hibridnega filma sol-gel za dosego hkratne superhidrofobnosti, samočistilnosti, protimikrobne aktivnosti in povečane termične stabilnosti polimernih substratov.

Postopek izdelave vključuje dvostopenjsko kemijsko modifikacijo, kjer v prvi stopnji oblikujemo mikro- do nanostrukturirano hrapavo površino substrata z nanosom predhodno sintetiziranih delcev silicijevega dioksida po Stöberjevi metodi ter tvorbo manjših Stöberjevih delcev s sintezo in situ. V drugi stopnji na topografsko spremenjeni površini substrata oblikujemo večkomponentni polimerni film, ki v svoji strukturi vključuje kombinacijo štirih prekurzorjev sol-gel, in sicer 1H,1H,2H,2H-perfluorooktiltrietoksisilan za dosego vodo- in oljeodbojnosti, 3-(trimetoksisilil)-propildimetiloktadecil amonijev klorid za dosego protibakterijskih lastnosti, P,P-difenil-N-(3-(trimetoksisilil)propil) amid fosfinske kisline za dosego ognjevarnosti ter 2,4,6,8-tetrakis(2-(dietoksi(meti)silil)etil)-2,4,6,8-tetrametil-ciklotetrasiloksan za povečanje elastičnosti, usmerjenosti in adhezije polimernega filma. Visoka funkcionalnost in stabilnost filma se ohrani tudi po večkratnem pranju.

 

 

Sol-gel

 

 

Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel

Avtorica slike: Jelena Vasiljević

Vir: Vasiljević J, Zorko M, Tomšič B, Jerman I, Simončič B (2016) Fabrication of the hierarchically roughened bumpy-surface topography for the long-lasting highly oleophobic “lotus effect”on cotton fibres. Cellulose, 23(5):3301−3318.  Zorko M, Simončič B, Vasiljević J, Tomšič B, Jerman I, Gaberšček M. Postopek za pripravo samočistilnih pralno obstojnih bombažnih tekstilij: patent no. SI 24784 A, z dne 29.02.2016. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2016.   Vasiljević J, Zorko M, Štular D, Tomšič B, Jerman I, Orel B, Medved J, Simončič B (2016) Structural optimisation of a multifunctional water- and oil-repellent, antibacterial, and flame-retardant sol-gel coating on cellulose fibres. Cellulose (v postopku recenzije).

nazaj na seznam