Raziskovalne novice

Pomembna odkritja v zvezi z razvojem vranice

Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

 

Rezultati raziskave znanstvenikov z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani so pomembni ne le za razumevanje normalne poti razvoja vranice, temveč tudi za razumevanja nastanka prirojenih napak v njenem razvoju 

Avtorja:  Gregor Majdič, Katja Kozinc

Raziskovalca Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani Katja Kozinc in Gregor Majdič sta skupaj z italijanskimi kolegi raziskovala molekularne mehanizme razvoja vranice in motnje, ki vodijo v bolezen nerazvitosti vranice pri ljudeh, ki so v veliki meri še vedno neznani. Ugotavljali so vpliv gena Tlx1 pri razvoju vranice.Rezultati so pokazali, da Tlx1 ureja razvoj vranice prek urejanja sporočilne poti retinojske kisline. Pri mišjem modelu so pokazali, da je pomanjkanje prepisovalnega dejavnika Tlx1 pri miših povzročilo motnje v razvoju vranice zaradi motene sporočilne poti retinojske kisline. Neurejeno izražanje retinojske kisline se je odrazilo v prezgodnjem dozorevanju mezenhimskih celic v zametku vranice, čemur je sledila zmanjšana tvorba žil in končno nepravilno (premajhna) razvita vranica. Ugotovili so tudi, da gen SF-1 deluje kot vrhovni urejevalec razvoja vranice, saj ureja izraženost gena Tlx1 in nekaterih drugih genov, pomembnih za razvoj vranice. Rezultati so pokazali molekularno pot razvoja vranice, ki se začne pri genu SF-1, ta sproži izraženost gena Tlx1, ki nato zavre sporočilno pot retinojske kisline in tako zagotovi normalen razvoj vranice. Rezultati raziskave so pomembni ne le za razumevanje normalne poti razvoja vranice, temveč tudi za razumevanja nastanka prirojenih napak v njenem razvoju in bodo v prihodnosti lahko pripomogli k razvoju novih metod zdravljenja takšnih prirojenih napak. 

Dosežek je bil objavljen v reviji Journal of Clinical Investigation s faktorjem vpliva 12,755, ki je na tretjem mestu med 124 revijami na področju raziskovalne in eksperimentalne medicine v bazi Web of Science. 

Vir: J Clin Invest. 2016 Jul 1;126(7):2452-64. doi: 10.1172/JCI82956. Epub 2016 May 23. Transcription factor TLX1 controls retinoic acid signaling to ensure spleen development. Prepisovalni dejavnik Tlx1 z nadzorom nad sporočilno potjo retinojske kisline ureja pravilen razvoj vranice Lenti E, Farinello D, Yokoyama KK, Penkov D, Castagnaro L, Lavorgna G, Wuputra K, Sandell LL, Tjaden NE, Bernassola F, Caridi N, De Antoni A, Wagner M, Kozinc K, Niederreither K, Blasi F, Pasini D, Majdic G, Tonon G, Trainor PA, Brendolan A.

Vranica

Vir fotografije: Journal of Clinical Investigation

nazaj na seznam