Raziskovalne novice

Tetraciklinski antibiotik nove generacije učinkovit proti večkratno odpornim bakterijam (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)

Nov tetraciklinski antibiotik karboksiamido-kelokardin. Značilen del strukture novega tetraciklinskega analoga je obarvan.

Vir: Lešnik, U, Lukežič, T, Podgoršek, A, Horvat, J, Polak, T, Šala, M, Jenko, B, Harmrolfs, K, Ocampo-Sosa, A, Martínez, L, Herron, PR., Fujs, Š, Kosec, G, Hunter, IS., Müller, R, Petković, H. (2015). Construction of a new class of tetracycline lead-structure with potent antibacterial activity using biosynthetic engineering. Angew Chem Int Ed Engl. 23;54(13):3937-40. Petkovic, Hrvoje, Raspor, Peter, Lešnik, Urška. Genes for biosynthesis of tetracycline compounds and uses thereof : United States Patent : US 8,361,777 B2.


Datum objave: 01.12.2015

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Avtorji: Urška Lešnik, Tadeja Lukežič, Ajda Podgoršek, Jaka Horvat, Tomaž Polak,Martin Šala, Branko Jenko, Kirsten Harmrolfs, Alain Ocampo-Sosa, Luis Martinez-Martinez, Paul R. Herron, Štefan Fujs, Gregor Kosec, Iain S. Hunter, Rolf Müller , Hrvoje Petković

 

 

Zaradi vse bolj razširjene odpornosti na antibiotike predstavlja pomanjkanje protimikrobnih učinkovin danes veliko težavo pri zdravljenju bakterijskih okužb.

Prof. dr. Hrvoje Petković in sodelavci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so klonirali gensko skupino za biosintezo tetraciklinskega antibiotika kelokardina, ki ga proizvaja bakterija Amycolatopsis sulphurea. V sodelovanju s podjetjem Acies Bio, d. o. o., so nato z novejšimi postopki biosinteznega inženirstva razvili nov tetraciklinski antibiotik karboksiamido-kelokardin. Odlikuje ga nov način delovanja in odlična aktivnost tudi proti številnim večkratno odpornim patogenom, ki povzročajo bolnišnične okužbe.

Še posebej pomembna je njegova učinkovitost proti po Gramu negativnim bakterijam, na primer proti bakteriji Pseudomonas aeruginosa, ki pogosto povzroča okužbe ran po kirurških posegih in opeklinah, poleg tega pa tudi pljučnice, sepse in okužbe pljuč pri pacientih s cistično fibrozo, ki se pogosto končajo s smrtnim izidom.

Nov antibiotik je trenutno v postopku predkliničnega testiranja. 

 

Vir: Lešnik, U, Lukežič, T, Podgoršek, A, Horvat, J, Polak, T, Šala, M, Jenko, B, Harmrolfs, K, Ocampo-Sosa, A, Martínez, L, Herron, PR., Fujs, Š, Kosec, G, Hunter, IS., Müller, R, Petković, H. (2015). Construction of a new class of tetracycline lead-structure with potent antibacterial activity using biosynthetic engineering. Angew Chem Int Ed Engl. 23;54(13):3937-40. Petkovic, Hrvoje, Raspor, Peter, Lešnik, Urška. Genes for biosynthesis of tetracycline compounds and uses thereof : United States Patent : US 8,361,777 B2.

 

nazaj na seznam