Raziskovalne novice

Bibliometrične metode v managementu in organizaciji (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Analiza sobesedila povzetkov znanstvenih člankov o managementu visokotehnoloških podjetij v obdobju
od 1973 do 1998 (izdelek s programom za bibliometrično analizo VOSviewer)
Vir: Župič Ivan, Čater Tomaž (2015): Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, let. 18, št. 3, str. 429-472.

Datum objave: 01.12.2015

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Avtorja:Ivan Župič, Tomaž Čater

Z uporabo bibliometričnih metod je mogoče povzeti in vizualizirati znanstvena področja. Bibliometrične metode (analiza sosklicev, bibliografska sklopljenost, analiza soavtorstva in druge) bodo v prihodnosti, poleg meta-analize in strukturiranega literarnega povzetka, ena od treh glavnih metod za povzemanje znanstvene literature na področju managementa in organizacije. Bibliometrične metode so uporabne za raziskovalce, saj z njimi lažje in celoviteje spremljajo razvoj svojih znanstvenih področij (z mapiranjem in vizualizacijo), hitro prepoznajo najpomembnejša znanstvena dela na novem področju (z analizo citatov) in potencialno bolje predvidijo nadaljnji razvoj področja.

Prof. dr. Tomaž Čater in asist. Ivan Župič sta v članku v reviji Organizational Research Methods analizirala uporabo bibliometričnih metod v znanstvenih delih, objavljenih v revijah s področja managementa in organizacije. Namen članka je ustvariti referenco in priporočila za raziskovalce, ki nameravajo uporabiti bibliometrične metode v pregledih literature na področju managementa in organizacije. Te metode se vse bolj uveljavljajo, saj je bila več kot polovica analiziranih člankov objavljenih v zadnjih treh letih. Kot prikaz uporabe bibliometričnih metod sta avtorja z metodo sosklicev pregledala članke, objavljene v reviji Organizational Research Methods.

Vir: Župič Ivan, Čater Tomaž (2015): Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, let. 18, št. 3, str. 429-472.

nazaj na seznam