Raziskovalne novice

Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida (HOOOH) (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani)

Datum objave: 01.12.2015

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Avtorja:Gregor Strle, Janez Cerkovnik

Voda (HOH) in vodikov peroksid (HOOH) sta edini znani stabilni naravni spojini, sestavljeni iz elementov vodika in kisika. Obstoj vodikovega trioksida (HOOOH), njunega višjega homologa, je bil predpostavljen že pred več kot sto leti, vendar prva zanesljiva poročila o njegovem obstoju segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. V zadnjih dveh destletjih so raziskave na tem področju postale bolj intenzivne, predvsem zaradi razvoja metod za pripravo vodikovega trioksida. Pomemben del teh raziskav je bil opravljen prav na Univerzi v Ljubljani.

Nestabilna narava molekule HOOOH in prisotnost drugih primesi v različnih postopkih njegove priprave sta glavni oviri za to, da bi bila ta, za mnoge nenavadna spojina, bolj dostopna širšemu krogu raziskovalcev. Velik napredek na tem področju predstavlja enostavna in učinkovita metoda priprave čistih raztopin vodikovega trioksida, ki sta jo razvila raziskovalca s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in je bila objavljena v prestižni reviji Angewandte Chemie. Znanstveniki namreč predpostavljajo, da je molekula HOOOH ena izmed ključnih intermediatov pri oksidacijah v bioloških procesih (ateroskleroza, rakava obolenja in nevrodegenerativne bolezni), kot tudi pri verižnih procesih v okolju in atmosferi.

Avtorja sta prejela posebno pohvalo urednika revije za odlične ocene recenzentov, zato je bil prispevek uvrščen v najvišjo kategorijo Hot Paper (pet odstotkov najboljših prispevkov) in izpostavljen na zadnji strani revije.

Vir: G. Strle, J. Cerkovnik, A Simple and Efficient Preparation of High-Purity Hydrogen Trioxide (HOOOH), Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9917–9920.

Vodikov trioksid

Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida (levo) in slika na naslovnici revije (desno)

nazaj na seznam