Raziskovalne novice

Prva energetska samooskrbna vas v Sloveniji

Fotografija: Rok Deželak

Datum objave: 06.08.2020

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 7 Cenovno dostopna in čista energija, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 13 Podnebni ukrepi, 17 Partnerstva za doseganje ciljev (kazalniki)

Projekt COMPILE je prvi evropski projekt v okviru programa Obzorje 2020, katerega mednarodni konzorcij koordinira Univerza v Ljubljani. Zahvaljujoč partnerjem projekta, še posebej Petrolu in Laboratoriju za energetske strategije (LEST) s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je bila to pomlad v Lučah vzpostavljena prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji.

Projekt COMPILE se osredotoča na odročna območja ter območja, ki so šibko povezana z omrežjem – energetske otoke. Njegov glavni namen je prikazati možnosti energetskih otokov za razogljičenje oskrbe z električno energijo, gradnje skupnosti ter ustvarjanja okoljskih in družbenoekonomskih koristi. Te možnosti bodo prikazane na petih pilotnih lokacijah (poleg Slovenije še v Španiji, na Hrvaškem, Portugalskem in v Grčiji) s pomočjo šestih COMPILE orodij. Projekt, ki se je začel novembra 2018, bo trajal do aprila 2022, njegova vrednost je ocenjena na 6,5 milijona evrov. Konzorcij sestavlja 12 partnerjev iz Evropske unije in dva mednarodna partnerja iz Indije ter Kitajske, koordinira ga izr. prof. Andrej F. Gubina, predstojnik Laboratorija za energetske strategije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Luče, vas v Zgornji Savinjski dolini, so ena izmed projektnih pilotnih lokacij. Ležijo na oddaljenem alpskem območju, ki ima zaradi šibke električne povezave z glavnim omrežjem in ekstremnih vremenskih pogojev težave z zanesljivostjo napajanja z električno energijo. Poleg tega majhna zmogljivost omrežja pogosto omejuje proizvodnjo lokalnih obnovljivih virov energije (OVE).

V vasi Luče ležeča energetska skupnost je danes v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna. Upravljanje posameznih objektov v njej in energetske skupnosti kot celote njenim članom omogoča petkrat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot jo je sprva omogočalo omrežje.

V okviru projekta COMPILE je izvedena namestitev sončnih elektrarn na devetih stavbah s skupno močjo 102kW, petih hišnih baterij (2 x 10 kW/23,2 kWh, 10 kW/11,6 kWh, 5 kW/9,8 kWh in 3,5 kW/7 kWh) in ene sistemske baterije z zmogljivostjo 150 kW (333 kWh). S slednjo se v okviru energetske skupnosti napaja 35 merilnih mest, med katerimi so različni objekti – od stanovanjskih hiš in kmetij do podjetij in pošte. Luče so pridobile tudi javno polnilno mesto za električna vozila. Upravljanje, analize in optimizacijo delovanja sistema omogoča Petrolov tehnični informacijski sistem Tango in tako imenovani »Home Energy Management System« (HEMS), ki je bil razvit znotraj projekta COMPILE.

Poleg omenjenih pridobitev so partnerji projekta s pomočjo lokalnega operaterja distribucijskega omrežja podjetja Elektro Celje preizkušali še otočno delovanje, ki bi energetski skupnosti ob motnjah v omrežju zagotavljalo oskrbo z energijo popolnoma neodvisno od glavnega omrežja. Otočno obratovanje, ki je bilo preizkušeno v Lučah, predstavlja prvo tovrstno otočno obratovanje s sistemsko baterijo na ravni vasi v EU.

Z oblikovanjem energetske skupnosti in uresničitvijo energetskih rešitev so prebivalci Luč pridobili zanesljivejšo oskrbo z električno energijo in večjo vključenost OVE. Po besedah Cirila Rosca, župana Luč, projekt presega tehnične izboljšave, pripomogel pa je tudi k izboljšanju medsosedskih odnosov in pomembno prispeva k zanesljivi oskrbi z energijo lokalnega prebivalstva.

Rešitve, razvite pod okriljem projekta COMPILE in uporabljene v Lučah, so rezultat slovenskega znanja in imajo velik potencial za nadaljnjo uporabo – še posebej na podeželju, kjer je distribucijsko omrežje šibko in s tem omejene možnosti za vključitev OVE.

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.compile-project.eu/

Compile projekt

 

nazaj na seznam