Raziskovalne novice

Znanost z družbo in za njo: pet evropskih mest za izboljšanje lokalne mobilnosti

Datum objave: 17.09.2020

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 17 Partnerstva za doseganje ciljev (kazalniki)

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani je leta 2019 začela s pilotnim raziskovalnim projektom WeCount, ki je del programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorja 2020 ter sheme Znanost z družbo in za njo. V projekt je vključenih pet evropskih mest – poleg Ljubljane še Leuven v Belgiji, Madrid v Španiji, Cardiff v Veliki Britaniji in Dublin na Irskem. Namen raziskave je zbiranje podatkov o prometu za izboljšanje prometne mobilnosti.

V praksi so težko izvedljive meritve obsega peš in kolesarskega prometa, saj do sedaj ni bilo na voljo ustreznih merilnih orodij, ki bi jih bilo mogoče namestiti v (vseh) mestnih ulicah. Projekt WeCount spremljanje tovrstnega prometa omogoča s posebnimi napravami za strojni vid in s tem prinaša pomembno inovacijo za inventarizacijo prometnih tokov ter posledično uporabo teh podatkov v prostorskem načrtovanju. 

Partnerji, ki izvajajo projekt, predvidevajo, da bodo podatki, zbrani v posameznih mestih, uporabljeni za razprave o vprašanjih na temo prometa, ki poteka v teh mestih; na primer o slabostih prevoza z avtomobilom v primerjavi s prednostmi prevoza s kolesom, hitrosti prometnih vozil na mestnih ulicah, onesnaženosti zraka zaradi prometne obremenitve mestnih ulic, izboljšavi cestnih in kolesarskih povezav ipd.

Ključni del projekta je vključevanje in participacija mestnih prebivalcev pri nameščanju nizkocenovnih in avtomatiziranih senzorjev za štetje prometa na okno njihovega doma ali delovnega mesta s primernim pogledom na ulico. Mreža nameščenih naprav se v Mestni občini Ljubljana hitro širi, to pa potrjuje izhodišče raziskave, da se želijo prebivalci mest aktivno vključevati v aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja na ravni soseske, mestne četrti ali celotnega mesta.

Vabilo za sodelovanje v raziskavi WeCount: Prebivalci mest spremljajo mestni promet

Vabimo vse pedagoge in študente Univerze v Ljubljani, da se prijavijo k sodelovanju v pilotnem raziskovalnem projektu WeCount. Namen raziskave je spremljanje prometa s pomočjo prebivalcev na območju Mestne občine Ljubljane ter nekaterih primestnih občin. Projekt izvaja projektna skupina na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Lucije Ažman Momirski. 

WeCount je projekt s področja znanosti za prebivalce, ki udeležencem ponuja orodja za spremljanje vseh vrst prometa na njihovi lokaciji.

Sodelujoči posamezniki v projektu souporabljajo naprave za strojni vid Telraam z nizkocenovnimi in avtomatiziranimi senzorji za štetje prometa, ki jih namestijo na okno doma ali delovnega mesta s primernim pogledom na ulico.

Za dodatne informacije o raziskavi lahko pišete na:  ali si ogledate aktivnosti na naslednjih spletnih straneh: www.we-count.netwww.telraam.netfacebook.com/wecount.slovenija.

Teden mobilnosti

nazaj na seznam