Raziskovalne novice

Razvili so metodologijo za določanje fotovoltaičnih klimatskih con (Fakulteta za elektrotehniko)

Klasifikacijska shema KGPV z 12 klimatskimi conami za fotovoltaiko in sončne elektrarne
Avtor slike: Julian Ascencio-Vasquez, LPVO, UL FE

Datum objave: 08.12.2020

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Metodologija globalnega vrednotenja sončnih elektrarn z novo klasifikacijsko shemo KGPV, ki so jo razvili na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Zemljo razdeli na 12 con.

 S porastom obnovljivih virov električne energije, še posebej sončnih elektrarn, je za globalno vrednotenje energetskega potenciala in učinkovitosti sončnih elektrarn ter staranja fotonapetostnih sistemov ključnega pomena uvajanje preprostih in robustnih rešitev za klasifikacijo primernosti področij za delovanje sončnih elektrarn.

Skupina raziskovalcev iz Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Julian Ascencio-Vasquez, dr. Kristijan Brecl in prof. dr. Marko Topič) je na osnovi raziskav razvila novo metodologijo, ki celotno Zemljo razdeli na 12 fotovoltaičnih klimatskih con. Nova klasifikacijska shema KGPV nadgrajuje uveljavljeno shemo klimatskih con po Koeppen-Geigerju (KG) s ključnimi klimatskimi parametri za fotovoltaiko in določa 12 con (slika). Razvita shema je bila uporabljena na študiji primernosti izgradnje sončnih elektrarn na globalnem nivoju ter za projekcijo njihove učinkovitosti do leta 2100 po različnih scenarijih klimatskih sprememb.

Prispevek h globalnemu razvoju fotovoltaike in pomembnost enostavne klimatske klasifikacije za fotovoltaiko ponazarja objava novice v reviji PV Magazine Int., ki povzema izsledke raziskave: https://www.pv-magazine.com/2019/10/21/pv-performance-projections-for-the-21st-century/.

Razvita metodologija je nastala v okviru doktorskih raziskav mladega raziskovalca Juliana Ascencia-Vasqueza. Izvirni znanstveni članek z opisom metodologije in razvrstitve con za fotovoltaiko na globalnem nivoju je bil objavljen v reviji Solar Energy. Objavljeni članek je požel ogromen doseg bralcev, saj gre za članek v reviji Solar Energy, ki so ga bralci največkrat prenesli s spleta v prvih 90 dneh po objavi.

Vir: ASCENCIO-VÁSQUEZ, Julián, BRECL, Kristijan, TOPIČ, Marko. Methodology of Köppen-Geiger-Photovoltaic climate classification and implications to worldwide mapping of PV system performance. Solar energy, ISSN 0038-092X, Oct. 2019, vol. 191, str. 672-685. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X19308527, doi: 10.1016/j.solener.2019.08.072. [COBISS.SI-ID 12728916].

 

 

nazaj na seznam