Raziskovalne novice

Samostojna monografija o pomenu grafitov in poulične umetnosti na Balkanu in v Srednji Evropi, izdana pri založbi Routledge (Fakulteta za družbene vede)

Datum objave: 08.12.2020

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje, 5 Enakost spolov, 10 Zmanjšanje neenakosti, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Prof. dr. Mitja Velikonja z Oddelka za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je pri ugledni založbi Routledge izdal monografijo o pomenu političnih grafitov in poulične umetnosti kot subverzivnemu političnemu mediju v naši regiji.

Gre za prvo knjigo v svetovnem merilu, ki se najprej teoretsko in metodološko ter pozneje izdatno empirično ukvarja z aktualnimi političnimi grafiti in poulično umetnostjo (Street Art) kot subverzivnemu političnem mediju v naši regiji, seveda v širšem, globalnem kontekstu. Temelji na dveh desetletjih avtorjevega sistematičnega terenskega dela na več celinah in na okoli 25.000 originalnih fotografijah.

Knjiga je razdeljena na dva glavna dela: prva tri poglavja so posvečena terminološkim, teoretskim in metodološkim razlagam. Ta izhodišča so verificirana v drugem, empiričnem delu v osmih študijah sodobnih primerov, kot so pro- in proti-jugoslovanski grafiti, grafitarske apropriacije Triglava, primerjava balkanskih nacionalističnih grafitov, sovražni govor v grafitih, pro- in proti-begunski grafiti, navijaški grafiti itn.

Knjiga predstavlja izviren in bistven prispevek k (sub)kulturnim študijam sodobnega Balkana in Srednje Evrope, k tranzitologiji, študijam vizualnih kultur, teoriji umetnosti in študijam radikalnih politik. S kratkimi zapisi so jo podprli ugledni raziskovalci tega področja:

dr. Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign), Dubravka Ugrešić (pisateljica in publicistka), dr. Igor Štiks (pisatelj, Univerza Singidunum v Beogradu), dr. Paul Mojzes (Rosemont College), Jasmin Mujanović (publicist iz ZDA) dr. Svein Mønnesland (Univerza v Oslu) in dr. Volker Berghahn (Columbia University).

Avtor bo knjigo uporabljal tudi kot učno gradivo pri predmetih na vseh treh stopnjah študija na Fakulteti za družbene vede ter Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V tem šolskem letu jo je kot gostujoči profesor uporabljal pri svojem predmetu na European Studies Council Univerze Yale. Knjiga je bila premierno predstavljena 19. novembra letos na Univerzi Columbia v New Yorku. Prihodnje leto bo izšla v slovenščini pri Mladinski knjigi in predvidoma v poljščini pri akademski založbi Universitas iz Krakova.

Vir: Velikonja M. (2019). Post-socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe. New York, London: Routledge

Grafiti - Originalna izdaja v angleščini

Originalna izdaja v angleščini

Grafiti - Prevod v srbščino: Politički grafiti na Balkanu i u Srednjoj Evropi. Beograd: XX vek, 2020

Prevod v srbščino: Politički grafiti na Balkanu i u Srednjoj Evropi. Beograd: XX vek, 2020

 

nazaj na seznam