Raziskovalne novice

Dojemanje kariernega uspeha je odvisno od kulturno-institucionalnega okolja v posamezni državi (Ekonomska fakulteta)

Datum objave: 09.12.2020

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 8 Dostojno delo in gospodarska rast, 10 Zmanjšanje neenakosti (kazalniki)

To je bilo ugotovljeno v mednarodni raziskavi konzorcija 5C, v kateri je imel pomembno vlogo izr. prof. dr. Robert Kaše. Raziskava postavlja pomemben temelj za nastajajoče področje raziskovanja, ki se ukvarja z mednarodnimi primerjalnimi vidiki karier.

Članek, ki je nastal na podlagi omenjene raziskave, je rezultat dolgoletnega dela v mednarodnem raziskovalnem konzorciju 5C »Cross-Cultural Collaboration on Contemporay Careers«, katerega glavni namen je proučevanje razlik v dojemanju karier širom sveta. Iz Slovenije je bil v konzorcij vključen dr. Robert Kaše, izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Članek proučuje, kako ljudje v različnih državah dojemajo karierni uspeh glede na kulturno-institucionalno okolje, v katerega so vpeti. Uporabljen je inovativen metodološki pristop, ki kombinira na Univerzi v Ljubljani razvito tehniko analize omrežij in kvalitativno primerjalno analizo (QCA).

S pomočjo teorije vpliva institucij na osmišljanje in analize podatkov iz 13 držav članek predlaga štiri arhetipe dojemanja subjektivnega kariernega uspeha, ki so povezani s tipičnimi konfiguracijami institucionalnih dejavnikov v okolju. Članek postavlja pomemben temelj za nastajajoče področje raziskovanja, ki se ukvarja z mednarodnimi primerjalnimi vidiki karier. Obenem je članek izrazit primer dobrobiti in izzivov izrazito vključujočega procesa v mednarodnem raziskovalnem konzorciju.

Vir: KAŠE, Robert, DRIES, Nicky, BRISCOE, Jon P., COTTON, Richard D., APOSPORI, Eleni, BAGDADLI, Silvia, ÇAKMAK-OTLUOĞLU, K. Ővgű, CHUDZIKOWSKI, Katharina, DYSVIK, Anders, GIANECCHINI, Martina, SAXENA, Richa, SHEN, Yan, VERBRUGGEN, Marijke, ADELEYE, Ifedapo, BABALOLA, Olusegun, CASADO, Tania, CERDIN, Jean-Luc, KIM, Najung, KUMAR MISHRA, Sushanta, UNITE, Julie, FEI, Zhangfeng. Career success schemas and their contextual embeddedness: a comparative configurational perspective. Human resource management journal, ISSN 0954-5395, Spec. ed., Jul. 2020, vol. 30, iss. 3, str. 422-440.

Povezava do krajšega videa

kognitivna shema

Kognitivna shema subjektivnega kariernega uspeha za Belgijo (modularni arhetip) Avtor slike: Robert Kaše

kognitivna shema belgija

Kognitivna shema subjektivnega kariernega uspeha za Južno Korejo (holistični arhetip) Avtor slike: Robert Kaše

 

nazaj na seznam