Raziskovalne novice

MSCA Individualna štipendija doc. dr. Ivanu Tomacu za optično prepoznavanje vibracijske poškodovanosti

Osebni arhiv

Datum objave: 22.02.2021

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

 MSCA

Doc. dr. Ivan Tomac bo s prestižno MSCA IF štipendijo v naslednjih dveh letih na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo pri prof. dr. Janku Slaviču izvajal podoktorski raziskovalni projekt Non-contrast STRucturAI DAMage for fUture Safety and lightweightGlavni namen projekta je predstavitev napredne metode za prepoznavanje vibracijske poškodovanosti v realnem času s pomočjo visoko-hitrostne kamere. Projekt je osredotočen na možnost prepoznavanja vibracijske poškodovanosti z visoko prostorsko gostoto v realnem času. To je doseženo z uporabo nedavnega znanstvenega napredka pri merjenju pomika s pomočjo visoko-hitrostne kamere kot tudi prepoznavanja vibracijske poškodovanosti z uporabo modalne dekompozicije. Z združitvijo znanstvenega napredka s področja vibracijskega utrujanja in optičnih metod bodo omogočene naslednje dejavnosti: raziskave vibracijske poškodovanosti z visoko prostorsko gostoto, brezkontaktne meritve, hitro nastavitev in meritve, hitro izdelavo prototipov.

Dvoletni znanstveno-raziskovalni projekt bo financirala Evropska komisija in spada pod Ukrepe Marie Skłodowska-Curie v okviru stebra znanstvene odličnosti Obzorje 2020. Gre za individualno štipendijo, namenjeno izkušenim raziskovalcem za pospešitev njihovih karier.

Nostradamus

 

Raziskovalec

dr.TomacDoc. dr. Ivan Tomac prihaja s Fakultete za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo Univerze v Splitu na Hrvaškem. Dr. Tomac je specializiran za področje strukturne dinamike, napredne obdelave signalov in numeričnih metod ter programiranja.  

 

 

Vodja 

dr.Janko SlavičProf. dr. Janko Slavič je vodja projekta. V zadnjih letih je pomembno prispeval k razvoju znanosti na področju vibracijskega utrujanja, uporabe visoko-hitrostnih kamer v strukturni dinamiki in odprtokodnih znanstvenih raziskavah.

 

 

 

 

 

 

 

Gostiteljska institucija

UL

 

 

nazaj na seznam