Raziskovalne novice

INCIT-EV: Električna mobilnost po meri uporabnika

Vir slike: koordinator projekta Renault

Datum objave: 16.04.2021

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 7 Cenovno dostopna in čista energija, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 13 Podnebni ukrepi (kazalniki)

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in sistemski operater prenosnega omrežja Slovenije ELES sodelujeta pri evropskem projektu INCIT-EV, katerega glavni cilj je razvoj in testiranje različnih tehnologij polnjenja električnih vozil, ki bodo izboljšale uporabniško izkušnjo in s tem dodatno spodbudilo trend elektrifikacije prometa. Raziskave so namreč pokazale, da je ena izmed glavnih ovir, ki preprečuje bolj množičen nakup in uporabo električnih vozil, neustrezna polnilna infrastruktura, ki ni zgrajena po meri uporabnikov. Pomemben vidik umestitve različnih tipov polnilnic za električna vozila v prostor je tudi njihov vpliv na prometne tokove in seveda na elektroenergetski sistem.

Štiriletni projekt INCIT-EV sofinancira Evropska unija preko programa Obzorje 2020. Vrednost celotnega projekta je 18,6 milijona EUR, koordinira ga Skupina Renault, sodeluje pa še 32 partnerjev iz osmih držav. Poleg proizvajalcev vozil (Renault, PSA…) sodelujejo še občinske uprave mest (na primer Pariza, Torina, Zaragoze…), upravljalci prometne infrastrukture in elektroenergetskih omrežij, ponudniki storitev na področju e-mobilnosti (souporaba in pametno polnjenje vozil…), raziskovalne organizacije in tudi strokovnjaki s področja človeškega vedenja. Namen projekta je predvsem demonstracija inovativnih rešitev na področju polnilne infrastrukture za električna vozila v različnih okoljih, kot so recimo brezžično polnjenje v urbanih središčih in na avtocesti, polnjenje na P+R parkiriščih in pametno polnjenje. Pomemben del projekta je še raziskovanje preferenc uporabnikov s ciljem, da se razvoj tehnologij prilagodi njihovim subjektivnim potrebam in pričakovanjem.

V okviru projekta bo v mestnih in primestnih okoljih tako vzpostavljenih pet demonstracijskih območij za testiranje inovativnih tehnologij polnjenja, ki vključujejo pametno dvosmerno polnjenje, dinamičnega brezžičnega polnjenja in super hitre polnilnice ob evropskih cestnih koridorjih. Projekt bo v testiranje različnih tipov polnilnic neposredno vključil nekaj tisoč zasebnih uporabnikov električnih vozil, več lokalnih skupnosti, združenja taksistov in podjetij za souporabo električnih vozil. Ključen vidik razvoja teh rešitev je njihova integracijo v obstoječa prometna, elektroenergetska in informacijska omrežja. S stališča elektroenergetskega sistema je aktualno zlasti polnjenje z uporabo dvosmernih polnilnic, ki omogočajo tako polnjenje kot praznjenje baterij vozil. Taka funkcionalnost namreč prinaša možnost aktivnega sodelovanja električnih vozil pri vodenju omrežja, kar omogoči povečanje prožnosti v elektroenergetskem sistemu, ki je potrebna predvsem zaradi večanja deleža obnovljivih virov električne energije.

V sklopu projekta bo razvita tudi podporna platforma za načrtovanje in integracijo polnilne infrastrukture. Platforma bo zasnovana kot orodje za odločevalce (urbaniste, upravljalce prometnega omrežja in elektroenergetske infrastrukture...) za optimalno dimenzioniranje in umeščanje novih polnilnih mest ob upoštevanju obstoječega stanja v posameznem okolju in poznavanju navad uporabnikov. V tem sklopu intenzivno sodeluje tudi Fakulteta za elektrotehniko, ki se primarno ukvarja z oceno vpliva električnih vozil na obratovanje elektroenergetskega omrežja. Električna vozila bodo namreč znatno povečala odjem električne energije, kar bo zahtevalo tudi nadgradnjo omrežja. S pametnim polnjenjem električnih vozil ob hkratnem upoštevanju potreb uporabnikov pa lahko precej omejimo potrebna dodatna vlaganja v primarno energetsko infrastrukturo.

Dostop do uradne spletne strani projekta: https://www.incit-ev.eu/.

nazaj na seznam