Raziskovalne novice

Podnebne spremembe vplivajo na sestavo gozdov in asortiment lesa

Avtor slike: Johannes Plenio

Datum objave: 07.05.2021

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 13 Podnebni ukrepi, 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

V prihodnosti bodo v gozdarstvu in lesni industriji potrebne določene prilagoditve zaradi podnebnih sprememb, ki vplivajo na sestavo gozdov in asortiment lesa. V slovenskih gozdovih se zaradi zviševanja povprečne letne temperature, spremenjene razporeditve padavin in drugih dejavnikov, spreminja relativno razmerje med iglavci in listavci. Delež smreke se zmanjšuje, medtem ko se povečuje delež bukve, ki je bolj prilagodljiva.

Ne preživi najmočnejša vrsta, niti najbolj inteligentna: preživi tista, ki se najbolje prilagaja spremembam.

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change." (Charles Darwin)

 Gozdovi

 Zaradi podnebnih sprememb bo v naših gozdovih vse več listavcev (Fotografija: Dr. Milan Šernek)

V letu 2021 se je začel triletni mednarodni projekt v okviru programa »Horizon 2020 - Twinning of research institutions«, ki ga koordinira Mendelejeva Univerza v Brnu na Češkem, zraven pa sodelujejo Univerza v Ljubljani in raziskovalne inštitucije iz Švedske, Nemčije in Avstrije.

Projekt ASFORCLIC z naslovom »Adaption strategies in forestry under global climate change impact« oziroma v slovenskem prevodu »Strategije prilagajanja v gozdarstvu pod vplivom globalnih podnebnih sprememb«, se osredotoča na prilagoditve v gozdno-lesni verigi, ki bodo potrebne zaradi podnebnih sprememb. Te vplivajo na sestavo gozda in procese nastajanja lesa ter na njegove lastnosti, ki so relevantne za uporabo in nadaljnjo predelavo.

Splošni cilj projekta je s sodelovanjem partnerjev dvigniti raziskovalno odličnost na področju gozdarstva in lesarstva ter nuditi podporo raziskovalcem na začetku kariere. Projekt poteka v različnih oblikah sodelovanja: kratki in daljši raziskovalni obiski predavateljev in mladih raziskovalcev med inštitucijami, tematske delavnice in konference, administrativno, tehnično in znanstveno usposabljanje ter širjenje in publiciranje raziskovalnih rezultatov.

Iz Slovenije pri projektu sodeluje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Aktivno so vključeni raziskovalci z Oddelka za gozdarstvo in Oddelka za lesarstvo, od koder prihaja tudi slovenski koordinator projekta prof. dr. Milan Šernek

Povezave: https://cordis.europa.eu/project/id/952314

 

 

nazaj na seznam