Raziskovalne novice

Foto: Matija Strlič

Datum objave: 15.10.2021

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje (kazalniki)

Slovenski in poljski raziskovalci pripravljajo odmeven mednarodni raziskovalni projekt Odotheka, v okviru katerega nameravajo razviti mednarodno knjižnico muzejskih in zgodovinskih vonjev. Vključenost muzejskih obiskovalcev v veččutne razstave postaja vse pomembnejša, saj vonji posredujejo muzejske predmete in njihovo zgodovino drugače kot vizualne informacije. Mag. Darko Knez, kustos Narodnega muzeja Slovenije pojasnjuje: »muzejski predmeti so pogosto povezani z vonji, ki odražajo njihovo preteklo uporabo ali morda konservatorske posege, lahko pa "preprosto" odražajo njihovo razgradnjo. S tem projektom bomo lahko na nov način raziskali nekatere izjemne zbirke, kot so predmeti, ki so pripadali slovenskemu narodnemu pesniku Francetu Prešernu in povedali njihovo zgodbo s povsem novega zornega kota«.

V okviru projekta, ki se začne 1. decembra in bo trajal tri leta, bosta ekipi raziskovalcev iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pod vodstvom prof. dr. Matije Strliča in Ekonomske univerze v Krakovu analizirali vonje desetih zgodovinskih predmetov iz slovenskih in poljskih zbirk ter poskušali oceniti zgodovinski pomen teh vonjev. V laboratorijih bodo opravili številne kemijske analize hlapnih snovi, ki jih oddajajo predmeti in sestavljajo njihove vonjave. Hkrati bodo opravili zgodovinske analize predmetov, kar bo odprlo prostor novim interpretacijam. Med projektom bodo poskušali raziskovalci znanstveno reproducirati prepoznane vonjave, celoten postopek pa bodo tudi dokumentirali, kar jim bo veliko pomoč pri razvoju Odotheke, knjižnice muzejskih in zgodovinskih vonjev.

Vonj ima zelo pomembno vlogo v kulturni dediščini, saj nam da občutek pripadnosti in identitete, pravijo raziskovalci. Za slovenske raziskovalce bo tako še zlasti zanimiva zbirka predmetov, ki so pripadali največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in jih danes hranijo v Narodnem muzeju Slovenije. Med prvimi se bodo tako lotili preučevanja Prešernove tobačnice, poljski kolegi pa bodo najprej analizirali vonj Da Vincijeve slike Dama s hermelinom, ki jo hranijo Narodnem muzeju v Krakovu.

Projekt financirata v okviru programa WEAVE Poljski nacionalni znanstveni center in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Z raziskovalnima skupinama na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in Ekonomski univerzi v Krakovu sodelujejo kustosi in konservatorji iz Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani in Narodnega muzeja v Krakovu.

Da Vinci in tobačnica

Dva predmeta, ki jih nameravajo preučiti v okviru projekta Odotheka. Slika1: Da Vincijeva Dama s hermelinom iz Muzeja princa Czartoryskega, Narodni Muzej v Krakovu. Slika 2: Tobačnica slovenskega pesnika Franceta Prešerna iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije (foto: Tomaž Lauko, objavljeno z dovoljenjem). Vonjave bodo analizirane, katalogizirane, reproducirane in prikazane v veččutnih muzejskih razstavah.

Medijske objave o projektu:

Kaj nam lahko pove vonj Prešernove tobačnice? - Val 202 (rtvslo.si) (v slovenščini)

https://kopalniawiedzy.pl/ODOTHEKA-zapachy-historyczne-projekt-badanie,34351 (v poljščini)

https://www.onet.pl/informacje/kopalniawiedzypl/poznawanie-obiektow-zabytkowych-dzieki-zapachowi/7fq451l,30bc1058 (v poljščini)  

 

 

 

 

nazaj na seznam