Raziskovalne novice

Novodobna organska onesnažila lahko obvladamo z algami

Foto: Beth Jnr

Datum objave: 27.12.2021

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 6 Čista voda in sanitarna ureditev, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 14 Življenje v vodi (kazalniki)

Z razvojem analitske metode na plinski kromatografiji z masno spektrometrijo za določanje izbranih novodobnih onesnažil v vodni fazi in v biomasi alg so raziskovalci Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani skupaj s sodelavci naredili pomemben korak pri učinkovitem čiščenju odpadnih voda.

Novodobna organska onesnažila so snovi v odpadni vodi, ki z iztoki iz čistilnih naprav vstopajo v okolje. Mednje sodijo farmacevtiki, pesticidi, aktivne spojine iz izdelkov za osebno nego, surfaktanti in plastifikatorji – bisfenoli. Pogosto imajo negativne posledice za zdravje ljudi in okolja, npr. toksičnost in endokrino aktivnost (hormonski motilci). Alternativa konvencionalnim biološkim čistilnim napravam so algne tehnologije, ki podpirajo sonaravni trajnostni razvoj in imajo sposobnost odstranjevanja različnih onesnaževal iz odpadne vode, poleg tega pa proizvajajo algno biomaso, ki ima potencial za ponovno uporabo.

Raziskovalke Zdravstvene fakultete (dr. Franja Prosenc, prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, doc. dr. Darja Istenič) so v sodelovanju z raziskovalci Instituta Jožef Stefan (dr. David Škufca – zdaj zaposlen na Zdravstveni fakulteti, prof. dr. Ester Heath) in katalonskega inštituta za raziskave vode – ICRA (dr. Gianluiggi Buttiglieri) razvili analitsko metodo na plinski kromatografiji z masno spektrometrijo (GC-MS) za določanje izbranih novodobnih onesnažil v vodni fazi in v biomasi alg [1], kar je pripomoglo k razumevanju mehanizmov njihovega odstranjevanja v algnih kulturah; biorazgradanja, adsorbcija in asimilacija. Na laboratorijskem nivoju so za večino od 28 novodobnih onesnažil dosegli do 100-odstotni učinek čiščenja. Za nekatere so dokazali tudi biorazgradnjo [2,3].

Proučevali so tudi odstranjevanje novodobnih onesnažil v pilotnem algnem sistemu, kjer so dosegli do 92-odstotno učinkovitost čiščenja [4]. Rezultati bodo prispevali k obvladovanju tveganj za okolje in zdravje človeka pri pridelavi hrane s ponovno uporabo odpadne vode za namakanje v času dolgotrajnih suš kot posledica podnebnih sprememb.

Dosežek je bil objavljen v štirih člankih v revijah z visokim faktorjem vpliva, pomemben pa je tudi z vidika uporabne vrednosti v kmetijstvu. Obvladovanje tveganj z izsledki raziskave so predstavili na usposabljanju za kmetijske svetovalce s področja namakanja [5]. Raziskava je potekala v okviru zaključenega projekta ARRS »Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami«.

Alge in onesnaževanje

Slika: Laboratorijski poskusi odstranjevanja novodobnih onesnažil s čisto in mešano algno kulturo. Avtorica: F. Prosenc

Viri:

ŠKUFCA, David, KOVAČIČ, Ana, GRIESSLER BULC, Tjaša, HEATH, Ester. Determination of 18 bisphenols in aqueous and biomass phase of high rate algal ponds : development, validation and application. Chemosphere. 2021, 33 str. ISSN 0045-6535. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.129786. [COBISS.SI-ID 48987395], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]; IF 7,086.

PROSENC, Franja, PIECHOCKA, Justyna, ŠKUFCA, David, HEATH, Ester, GRIESSLER BULC, Tjaša, ISTENIČ, Darja, BUTTIGLIERI, Gianluigi. Microalgae-based removal of contaminants of emerging concern : mechanisms in Chlorella vulgaris and mixed algal-bacterial cultures. Journal of hazardous materials. 2021, vol. 418, str. 126284-1-126284-11. ISSN 0304-3894. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126284. [COBISS.SI-ID 66314499], [JCRSNIPWoSScopus do 15. 9. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]; IF 10,588.

ŠKUFCA, David, KOVAČIČ, Ana, PROSENC, Franja, GRIESSLER BULC, Tjaša, HEATH, David John, HEATH, Ester. Phycoremediation of municipal wastewater : removal of nutrients and contaminants of emerging concern. Science of the total environment. 2021, 17 str. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146949. [COBISS.SI-ID 58688003], [JCRSNIPWoS do 18. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17, Scopus do 19. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17]; IF 7,963.

ŠKUFCA, David, PROSENC, Franja, GRIESSLER BULC, Tjaša, HEATH, Ester. Removal and fate of 18 bisphenols in lab-scale algal bioreactors. Science of the total environment. 2021, 35 str. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149878. [COBISS.SI-ID 74097923], [JCRSNIPScopus]; IF 7,963.

GRIESSLER BULC, Tjaša, PROSENC, Franja, ISTENIČ, Darja, ŠUNTA, Urška. Zelene tehnologije čiščenja odpadne vode in ponovna uporaba vode in produktov – demonstracijski center CČN Ajdovščina ter zdravstvena tveganja: predavanje na usposabljanju za kmetijske svetovalce s področja namakanja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 26. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 46201347].

 

 

 

 

 

nazaj na seznam