Raziskovalne novice

Foto: Geralt

Datum objave: 27.12.2021

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 16 Mir, pravičnost in močne institucije (kazalniki)

Publikacija z zgornjim naslovom dokazuje, da je Heglova misel danes, ob 250-letnici njegovega rojstva, še vedno nadvse aktualna.

Mednarodna publikacija Hegel 250: Prepozno? je v angleškem jeziku izšla kot posebna številka Problemi International ter predstavlja izjemen raziskovalni dosežek na področju filozofije, specifično nemške klasične filozofije, heglovskih študij in kritične teorije. Publikacija je v veliki meri izšla kot vsebinski izbor najboljših prispevkov mednarodne filozofske konference Hegel's 250th Anniversary: Too-late? (sep. 2020 v Ljubljani v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Goethe-Instituta Ljubljana in Združenja Aufhebung). Nosilec publikacije je prof. dr. Mladen Dolar s Filozofske fakultete, v njej pa, poleg njega, objavlja še štirinajst uglednih avtorjev (med petnajstimi avtorji in avtoricami je šest slovenskih).

Ob 250. obletnici Heglovega rojstva so povsod po svetu izšli komemorativni zborniki in tematske številke revij, izdaja Problemov pa se odlikuje ne le po tem, da vključuje znanstvene članke nekaterih najvidnejših raziskovalcev Heglove filozofije na svetu, vključno s člani raziskovalne skupine Filozofske fakultete, kot je Slavoj Žižek, temveč tudi po svojih raziskovalnih rezultatih. Zato je mogoče zatrditi, da je publikacija Hegel 250: Prepozno? nemara najreprezentativnejša filozofska publikacija v svetovnem merilu, ki je obeležila Heglovo leto 2020.

Publikacija si zastavi dve temeljni raziskovalni vprašanji, in sicer vprašanje o aktualnosti Heglove filozofije danes – Ali je za Hegla danes prepozno? – ter vprašanje o prepoznosti kot današnjem stanju sveta – Ali je danes prepozno (za svet, ki mu grozi okoljska katastrofa in številne druge nevarnosti) in ali nam Heglova filozofija lahko ponudi orodja za mišljenje tega vprašanja? Gre za večplastno, večperspektivno in argumentirano filozofsko refleksijo prepoznosti kot današnjega stanja sveta, ki z rabo Heglovih konceptualnih orodij dokazuje visoko aktualnost Heglove misli danes.

Hegel 250

Slika: Naslovnica posebne številke Problemi International. Oblikoval: Alen Ožbolt.

Vir: Hegel 250–Too Late? Problemi International, No. 4, 2020, Problemi, Vol. LVIII, Nos. 11–12/2020. Izdajatelja: Društvo za teoretsko psihoanalizo in Goethe-Institut Ljubljana. Izid: 28. maj 2021 https://problemi.si/

 

nazaj na seznam