Raziskovalne novice

Slovensko podzemlje skriva in varuje bogastvo biodiverzitete

Foto: Janice Li

Datum objave: 27.12.2021

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 14 Življenje v vodi, 15 Življenje na kopnem (kazalniki)

Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Univerze v Bernu so na primeru rakcev slepih postranic odkrili obsežno adaptivno radiacijo, skrito v podzemlju Dinarskega krasa, pojava, v okviru katerega so v preteklosti intenzivno nastajale nove vrste.

Večina biodiverzitete naj bi nastala v adaptivnih radiacijah, pojavu, ko v kratkem času iz skupnega prednika nastane veliko število ekološko raznolikih vrst. Fosilni dokazi pričajo o adaptivnih radiacijah iz Evrope izpred več deset milijonov let, ko je nastajajoča celina še spominjala na današnje trope. Poznejši tektonski dogodki in klimatske spremembe z vrhuncem med poledenitvami so povzročili obsežna izumiranja. Adaptivne radiacije se niso ponovile in Evropa se danes ne more pohvaliti z izstopajočo vrstno pestrostjo. A kot kaže, smo se ušteli.

Podzemni svet, naj se zdi še tako neprijazen, je zavaroval svoje prebivalce pred divjanjem ledenih dob do danes. V študiji so raziskovalci Biotehniške fakultete (Špela Borko, mag. ekologije in biodiverzitete, prof. dr. Peter Trontelj, doc. dr. Cene Fišer), Univerze v Bernu (prof. dr. Ole Seehausen) in Kmetijskega inštituta Slovenije (dr. Ajda Moškrič) pokazali, da so rakci slepe postranice preživeli potomci starodavnih adaptivnih radiacij. Njihovi še morski predniki so pred približno 50 milijoni let kolonizirali celinske vode današnje zahodne Evrope in se po medzrnskih prostorih širili proti jugovzhodu. Ob dvigu Alp, Dinaridov in Karpatov so poselili nastajajoče podzemne prostore, kar je pripeljalo do intenzivne evolucije in nastanka novih vrst. Na območju zahodnega Balkana in severnih Apeninov je potekala obsežna adaptivna radiacija, sestavljena iz petih manjših. Območje Slovenije je bilo v središču teh dogodkov.

Odkritje adaptivne radiacije v domnevno ekološko pustem podzemlju je presenečenje. Rezultati raziskovalcev pritrjujejo na fosilih osnovani zgodovini evropske biodiverzitete ter vsaj deloma pojasnijo v svetovnem merilu izstopajočo slovensko podzemno biodiverziteto.

Ščurki

Slika: V adaptivni radiaciji slepih postranic (rod Niphargus) je nastalo veliko število vrst, ki so morfološko izjemno raznolike. Morfološka raznolikost pretežno zrcali okoljske razmere, kjer te živali živijo. Slika prikazuje glavne morfološke »tipe«, posebej poučna je raznolikost v telesnih velikostih. Slika je sestavljena iz fotografij, ki sta jih ljubeznivo odstopila Denis Copilaş-Ciocianu (levo zgoraj) in Teo Delić (vse ostale). Avtorica: Špela Borko.

Vir: Borko, Š., Trontelj, P., Seehausen, O., Moškrič, A., Fišer, C. A subterranean adaptive radiation of amphipods in Europe. Nature Communications 12, 3688 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24023-w

nazaj na seznam