Raziskovalne novice

Prof. dr. Matevž Dular z UL FS pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav

Prof. dr. Matevž Dular z UL FS. Avtorica fotografije: Dunja Wedam

Datum objave: 14.02.2022

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje, 6 Čista voda in sanitarna ureditev, 7 Cenovno dostopna in čista energija, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 12 Odgovorna poraba in proizvodnja, 13 Podnebni ukrepi, 17 Partnerstva za doseganje ciljev (kazalniki)

Z edinstveno napravo je mogoče očistiti odpadno vodo in hkrati iz blata proizvesti novo energijo! Razvili so jo na UL FS v okviru ERC projekta CABUM, z novim projektom CAVIPHY pa bodo lahko začeli komercializacijo te naprave, ki ponuja tudi rešitev za zmanjšanje stroškov obdelave ogromne količine aktivnega blata, ki ga vsako leto proizvedejo komunalne čistilne naprave.

Temeljne raziskave pogosto vodijo do nepričakovanih priložnosti za njihovo komercialno ali družbeno uporabo. Zato Evropski raziskovalni svet (angleško European Research Council – ERC) redno objavlja razpise za projekte za potrditev koncepta raziskav (ERC Proof of Concept Grant), ki so namenjeni le vodjem raziskovalnih projektov ERC. Cilj tovrstnih projektov je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo inovacijskim potencialom idej, razvitim v okviru osnovnega projekta ERC.

Projekt CAVIPHY, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular, je bil uspešen na prvem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Proof of Concept 2022. Izmed 348 prijavljenih projektov so jih 166 izbrali za financiranje, med njimi projekt dr. Matevža Dularja, ki je tudi izpostavljen kot eden od štirih  najobetavnejših na spletni strani ERC.

Svetovna oskrba s čisto vodo in javno zdravje sta ogrožena zaradi vse večjega onesnaženja površinskih in podzemnih voda. Čistilne naprave, ki predstavljajo zadnjo oviro med vedno obsežnejšimi človeškimi aktivnostmi in okoljem, proizvedejo ogromne količine (do 13 milijonov ton na leto samo v Evropski uniji) neželenega stranskega produkta: aktivnega odpadnega blata. Stroški, ki nastanejo pri ustreznemu ravnanju z aktivnim odpadnim blatom, predstavljajo skoraj polovico celoletnih obratovalnih stroškov čistilnih naprav, zato proces čiščenja odpadnih voda terja nadgradnjo z novimi pristopi krožnega gospodarstva, komunalno blato pa moramo začeti obravnavati kot vir in ne kot neželen končni produkt. V okviru projekta CAVIPHY se bodo izziva lotili z izkoriščanjem učinkov kavitacije.

Kavitacija je fizikalni pojav, ki opisuje nastajanje in kolapsiranje parnih mehurčkov v tekočini. Pojav lahko uspešno izkoristimo za izboljšanje in pospeševanje anaerobne presnove odpadnega blata, kar posledično poveča proizvodnjo bioplina, zmanjša končne količine odpadnega blata in patogenov ter prispeva k zmanjšanju neprijetnih vonjav.

Kot rezultat znanja, pridobljenega v okviru projekta CABUM, financiranega s strani ERC, je prof. dr. Matevž Dular s širšo ekipo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, že razvil rotacijski generator hidrodinamske kavitacije. Napredna in po velikosti prilagodljiva ter stroškovno učinkovita naprava deluje kot generator kavitacije in pretočna črpalka hkrati. Da bi izkoristili polni potencial anaerobne presnove blata, je potrebno proces v generatorju kavitacije obsežno posodobiti in izpopolniti. Edinstveni generator kavitacije, ki ga bodo razvili tekom projekta CAVIPHY, bo predstavljal pomemben korak v tej smeri. Rezultati predhodne kavitacijske obdelave odpadnega blata bodo: nižji obratovalni stroški čistilnih naprav ter manjša količina končnega odpadnega blata. Nadaljnje pozitivne posledice pa: manj obremenjevanja okolja in proizvodnja večjih količin biometana (obnovljivega vira energije).

Dular ERC 2Vir slike: UL FS

Člani projektne ekipe intenzivno delujejo tudi na drugih področjih uporabe kavitacije in pričakujejo, da bodo spoznanja ERC projektov CABUM in CAVIPHY v prihodnje razširili tudi na druge aplikacije – naravi prijazno čiščenje pitne vode, bazenske vode, bolnišnične vode, vode v hidro- in akvaponiki ...

Projekt CAVIPHY je šele četrti Proof of Concept projekt, ki ga v Sloveniji financira Evropski raziskovalni svet (ERC). Pred prof. dr. Matevžem Dularjem so ga dobili še dr. Dragan Mihailović z Instituta Jožef Stefan ter dr. Roman Jerala in dr. Nejc Hodnik, oba s Kemijskega inštituta.

Več informacij na: https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results

ERC EU LOGO

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

nazaj na seznam