Raziskovalne novice

Matematik, akademik prof. dr. Franc Forstnerič z UL FMF dobitnik ERC projekta

Avtor slike: Gerd Altman

Datum objave: 26.04.2022

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje (kazalniki)

»Projekt z naslovom HOLOMORPHIC PARTIAL DIFFERENTIAL RELATIONS – HPDR mi bo omogočil nemoteno osredotočeno raziskovalno delo v naslednjih petih letih in oblikovanje mednarodne skupine raziskovalcev, ki bo pomembna tematska razširitev obstoječe skupine za kompleksno analizo in geometrijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko,« je povedal prof. Forstnerič in dodal: »Na področju matematike je to prvi ERC projekt v Sloveniji in predstavlja pomembno priznanje tako meni osebno, moji skupini, pa tudi širše slovenski matematiki. Prepričan sem, da bo to vzpodbudilo mlajše kolegice in kolege, ko delajo vrhunsko matematiko, da si bodo v bodoče še intenzivneje prizadevali za pridobitev ERC financiranja.«

Več o tem v videu: Franc Forstnerič: Izjava ob pridobitvi ERC-Advanced projekta 

Ko je European Research Council - ERC je objavil dobitnike projektov za leto 2021, je to bil poseben dan za Univerzo v Ljubljani in njeno Fakulteto za matematiko in fiziko, saj je dobila kar dva ERC projekta na isti dan. Dobitnika prestižnega financiranja sta profesorja na FMF - astrofizičarka, prof. dr. Maruša Bradač in matematik, akademik prof. dr. Franc Forstnerič

V evropskem in nedvomno tudi v svetovnem merilu ERC predstavlja najprestižnejši znanstveni projekt, ki ga lahko dobi individualni raziskovalec. Poleg vrhunskega uspeha raziskovalcev, gre tudi za izjemen dosežek Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani - predvsem za njeno izjemno kakovostno raziskovalno okolje, ki ga nudi raziskovalcem in njihovim skupinam.   

“Letošnja prejemnika ERC projektov (Advanced Grant) sta uveljavljena raziskovalca fakultete, in kar nas še posebej veseli, prihajata tako iz področja fizike kot tudi iz področja matematike, kar je prvič v Sloveniji,” je povedal dekan fakultete, prof. dr. Tomaž Košir in nadaljeval: ”znanstvena odličnosti, ki je edini kriterij ERC, je za fakulteto seveda velika spodbuda in potrditev, da imamo vrhunske raziskovalce in da nam uspeva ohranjati tudi ustrezne pogoje za sobivanje ambicij po kakovostnem pedagoškem delu in mednarodni raziskovalni odličnosti -  oboje pa želimo prenašati na mlade. Obema raziskovalcema iskreno čestitam. To sta že sedmi  in osmi ERC projekt sodelavcev fakultete oziroma tretji in četrti ERC projekt, ki jih v celoti vodimo na fakulteti, kar nas postavlja na zemljevid najboljših v Evropi.”  

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič je ob tem izjemenm uspehu čestital raziskovalcema in povedal: Ponosen sem, da slovenska znanost riše zemljevid prebojnih uspehov v evropskem prostoru in še posebej me veseli, da je pri tem Univerza v Ljubljani tako uspešna. Od leta 2007, ko je Evropski raziskovalni svet začel podejevati projekte ERC, so raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani pridobili že osem teh prestižnih projektov. Iskrene čestitke cenjenemu kolegu akademiku prof. dr. Francu Forstneriču za prvi slovenski ERC projekt na področju matematike in astrofizičarki prof. dr. Maruši Bradač za projekt s področja raziskav vesolja. Maruša Bradač je že četrta raziskovalka naše univerze, ki ji je uspelo pridobiti prestižni ERC projekt in druga prejemnica takšnega projekta s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je namreč sploh prvi slovenski ERC projekt pridobila raziskovalka s področja meteorologije prof. dr. Nedjeljka Žagar. To dokazuje, da so ženske v slovenski znanosti izjemno uspešne in močno prihajajo v ospredje tudi na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti." 

FF ERC FMF

Na sliki: prof. dr. Franc Forstnerič, foto: Peter Irman

ERC EU LOGO

nazaj na seznam